Messenger

Theo nội dung Sửa đổi Luật cư trú- Utlänningslagen (2005:716) đã được Quốc hội Thụy Điển- Riksdag thông qua ngày 22/6/2021 (đọc bài viết trước tại đây) và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2021, việc cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn đối với công dân ngoài EU/EEA theo diện lao động, kinh doanh tại Thụy Điển sẽ có những thay đổi lớn ảnh hưởng đến người lao động và thành viên gia đình của mình.

Kể từ ngày 20/7/2021, điều kiện để có được giấy phép cư trú vĩnh viễn là gì?

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (employee):

 • Đã có giấy phép lao động 4 năm trong 7 năm qua
 • Có khả năng tự hỗ trợ nuôi sống bản thân. Việc chứng minh khả năng tự hỗ trợ này được thông qua việc làm, thu nhập và Cơ quan Di trú Thụy Điển sẽ công bố mức cụ thể sau khi các quy tắc đã sẵn sàng.
 • Kỳ vọng là một cư dân sống nghiêm túc-skötsamt liv (được hiểu là không phạm tội, nợ các khoản thuế, phí hay nợ tại cơ quan thi hành nợ quốc gia Kronofogden…)(*)

ĐỐI VỚI NGƯỜI TỰ KINH DOANH (self-employment)

 • Có khả năng tự nuôi sống bản thân
 • Sẽ là một cư dân sống nghiêm túc (*).

Người kinh doanh sau 2 năm có giấy phép kinh doanh có thể nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn. Bạn nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn cùng lúc với việc bạn nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động diện kinh doanh của mình.

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đối với giấy phép cư trú vĩnh viễn, bạn vẫn có thể được gia hạn giấy phép cư trú cho kinh doanh trong 2 năm kế tiếp. Sau đó, bạn có thể nộp đơn xin lại giấy phép cư trú lâu dài vào lần tiếp theo khi nộp đơn xin gia hạn giấy phép cư trú.

ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỚI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Yêu cầu khắt khe đã được đưa ra cho cả bạn là cá nhân người lao động/ kinh doanh và người phụ thuộc là thành viên gia đình đi theo. Cụ thể như sau:

 1. Yêu cầu đối với bạn:

Bạn phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo cuộc sống để gia đình bạn nhận được giấy phép cư trú tiếp tục. Cụ thể là bạn phải chứng minh rằng:

 • Thu nhập của bạn đủ để nuôi gia đình
 • Bạn có một ngôi nhà đủ diện tích và tiêu chuẩn để bạn và gia đình bạn sinh sống.

Nếu gia đình bạn đã nộp đơn xin giấy phép cư trú lâu dài, đơn đăng ký sẽ chỉ được xem xét sau khi các yêu cầu này đã được đáp ứng.

2. Yêu cầu đối với người phụ thuộc là thành viên gia đình:

Để có được giấy phép cư trú lâu dài, các thành viên gia đình của bạn phải đáp ứng:

 • Có giấy phép cư trú tại Thụy Điển trong ít nhất 3 năm,
 • Có khả năng tự nuôi sống bản thân, nếu họ từ 18 tuổi trở lên
 • Là cư dân sống nghiêm túc (*) nếu họ từ 15 tuổi trở lên.

Nguyên tắc chung:

 • Các thành viên gia đình không đương nhiên nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn theo bạn và cũng không thể nhận được giấy phép cư trú lâu dài trước bạn. Tuy nhiên, họ có thể xin giấy phép cư trú vĩnh viễn cùng lúc với bạn.
 • Nếu gia đình của bạn không đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cư trú vĩnh viễn, họ vẫn có thể nhận được giấy phép cư trú gia hạn với tư cách là người thân của bạn. Họ có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú lâu dài vào lần tiếp theo khi nộp đơn xin gia hạn.

Việc thực hiện quy định mới nêu trên không có quy tắc chuyển tiếp, có nghĩa là nếu bạn đã nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn và chưa nhận được quyết định trước ngày 20 tháng 7, đơn của bạn sẽ được áp dụng theo các quy định mới này.

(Nguồn: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-06-23-Forandrade-krav-for-permanent-uppehallstillstand-for-arbetstagare-och-egna-foretagare-med-familj.html)

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những quy định mới nhất từ Migrationsverket liên quan đến việc sửa đổi Luật Cư trú này!

~VNSW Consulting

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Messenger