Messenger

Thông báo của Công ty VNSW Consulting AB về quy định Quyền riêng tư 

Bảo mật của bạn là tối quan trọng đối với chúng tôi. Cho dù bạn là khách hàng cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, hay nhân viên, đối tác thì công ty chúng tôi muốn bạn cảm thấy tin tưởng rằng chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách an toàn và bảo mật.

Quy định GDPR

Quy định bảo vệ dữ liệu chung (viết tắt là GDPR) là quy định của EU về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư cho tất cả các cá nhân trong Liên minh Châu Âu và Khu vực Kinh tế Châu Âu. Luật cũng đề cập đến việc xuất dữ liệu cá nhân bên ngoài EU và EEA. GDPR nhằm mục đích cho công dân và cư dân EU kiểm soát dữ liệu cá nhân của họ và đơn giản hóa môi trường pháp lý cho kinh doanh quốc tế bằng cách thống nhất các quy định trong EU. Quy định này có tên đầy đủ là “Quy định (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Châu Âu ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân, về việc giao thông dữ liệu tự do.  Quy định GDPR này có hiệu lực từ ngày 25/05/2018 và thay thế Quy định về dữ liệu cá nhân số 95/46 /EC trước đó.

Quyền của bạn

– Nếu bạn đã đồng ý để dữ liệu cá nhân của mình được chúng tôi xử lý theo một cách nào đó, bạn hoàn toàn có quyền rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào.

-Bạn có quyền biết dữ liệu cá nhân nào đang được xử lý, tại sao chúng tôi cần chúng, chúng sẽ được sử dụng để làm gì và trong bao lâu.


Privacy Notice of VNSW Consulting AB

Your security is important to us. Whether you are a client as private person, family, enterprise, a partner or an employee, we at VNSW Consulting AB want you to feel confident that we handle your personal data in a safe and secure manner.

About the General Data Protection Regulation

The GDPR took effect on the 25th of May 2018. The new regulation is EU-wide and will replace the former Personal Data Act (PuL) 95/46/EC. The aim is to protect the integrity of all individuals and to strengthen their rights in the processing of personal data

Your rights

– If you have given consent for your personal data to be processed in some way, you have the right to withdraw that consent at any time.

– You have the right to know which personal data is being processed, why we need them, for what they will be used and for how long.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Messenger