Messenger
Category

Thụy Điển

Định cư, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Thời hạn hợp đồng lao động khi xin phép cư trú vĩnh viễn tại Thụy Điển không bắt buộc 18 tháng như trước đây

Theo tin tức mới từ MIGRATIONSVERKET về hướng dẫn của Toà án Di trú sau phán quyết đối với hồ sơ kháng cáo của người nộp đơn đã bị từ chối cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn do không đáp ứng yêu cầu bảo trì 18 tháng theo cách đánh giá trước đây của cơ quan Di trú Thuỵ Điển.

Trước đây, người nộp đơn cần phải có một hợp đồng lao động với thời hạn ít nhất 18 tháng kể từ ngày có quyết định để đáp ứng yêu cầu pháp lý về “bảo trì bền vững” khi xin giấy phép cư trú vĩnh viễn. Nhưng, sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Di trú Phúc thẩm thì yêu cầu 18 tháng làm việc đã được bãi bỏ. Thay vào đó, việc đánh giá cá nhân sẽ được áp dụng, chẳng hạn như việc làm có thời hạn cố định đủ dài thì sẽ được xét duyệt. Tuy nhiên, không thể nói trước thời gian làm việc bao lâu là đủ dài. Đồng thời Tòa án tuyên bố rằng Cơ quan Di cư Thụy Điển- Migrationsverket không thể ấn định một thời hạn cố định cho việc xét duyệt này. Vì vậy, cũng không thể xác định rằng 12 tháng làm việc là đủ hoặc cần thiết để có thể được giấy phép cư trú vĩnh viễn. Thay vào đó, Migrationsverket phải thực hiện đánh giá theo từng hồ sơ cụ thể khi một người nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn mà họ không có một hợp đồng lao động vĩnh viễn.

Nguồn: link tin tức từ Migrationsverket tại đây

Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Quy trình mới về xin giấy phép cư trú cho lao động trình độ cao áp dụng từ 29-01-2024.

Từ ngày 29-01-2024 Cơ quan Di trú chính thức thực hiện quy trình nộp đơn mới dành cho đối tượng là lao động có trình độ cao.

Giấy phép lao động có thể được cấp trong vòng 30 ngày nếu hồ sơ đơn đăng ký đã đầy đủ và nghề nghiệp thuộc một trong các đối tượng:

 • Cấp quản lý
 • Nghề đòi hỏi trình độ đại học chuyên sâu
 • Nghề đòi hỏi trình độ đại học hoặc tương đương

Lao động có tay nghề cao được định nghĩa là những vị trí có mã thống kê SSYK của cơ quan thống kê SCB Thụy Điển là: SSYK 1, SSYK 2 hoặc SSYK 3.

NGOẠI TRỪ: Những lĩnh vực ngành nghề dựa có chỉ số phân loại SNI (theo quy định của SCB Thụy Điển) dưới đây KHÔNG thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động theo quy trình mới này. Đây là những ngành chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn trước khi Cơ quan Di trú có thể cấp giấy phép lao động, bao gồm:

 • Dọn dẹp (81290, 81210)
 • Khách sạn và nhà hàng (55101, 56)
 • Xây dựng (41200, 421, 42990, 43)
 • Thương mại (471–478)
 • Nông lâm nghiệp (0113, 012, 02102)
 • Sửa chữa ô tô (452)
 • Dịch vụ (9602, 9604, 9609)
 • Nhân sự (782)
 • Hỗ trợ cá nhân (88101, 88102)

Chi tiết về quy trình mới, có thể xem tại link của Cơ quan Di trú Thụy Điển- Migrationsverket dưới đây: https://www.migrationsverket.se/…/Changes-related-to…

Định cư, Đoàn tụ, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Quy định mới về định cư diện đoàn tụ gia đình, áp dụng từ 01-12-2023

Từ ngày 01 tháng 12, sẽ có một số thay đổi trong quy định áp dụng cho những người nộp đơn xin giấy phép cư trú theo diện đoàn tụ, chuyển đến sống cùng gia đình hoặc người thân khác ở Thụy Điển.

Những thay đổi sẽ bao gồm những điểm chính sau:
✔ Giới hạn độ tuổi: tăng từ 18 lên 21 tuổi đối với cả người nộp đơn xin giấy phép cư trú và người đang sống tại Thuỵ Điển mà bạn muốn đoàn tụ.
✔ Miễn yêu cầu hỗ trợ đối với những người đã nhận được giấy phép cư trú theo diện cần được bảo vệ.

Các quy định mới sẽ áp dụng cho tất cả các quyết định của Migrationsverket từ ngày 1 tháng 12 trở đi. Nếu bạn đã nộp hồ sơ trước đó, bạn sẽ nhận được quyết định theo các quy định mới này.

Thông tin chi tiết xem tại nguồn của Migrationsverket tại đây

– VNS Consulting

Định cư, Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Quy định mới về mức lương khi xin giấy phép lao động tại Thụy Điển kể từ 01/11/2023

Như các thông tin trước đây Migrationsverket đã thông báo về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu khi xin giấy phép cư trú đối với lao động ngoài EU đã tăng từ 13.000SEK/tháng lên mức 27.360SEK/tháng kể từ ngày 01/11/2023. Vậy quy định mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào cho các trường hợp đã nộp hồ sơ trước thời điểm này?

 • Đối với hồ sơ xin giấy phép lao động đã nộp trước ngày 01/11/2023 và đang chờ quyết định sẽ phải đáp ứng mức lương mới là 27.360SEK. Do vậy, các hồ sơ với mức lương thấp hơn quy định mới này sẽ bị từ chối cấp giấy phép. Nếu hồ sơ được điều chỉnh mức lương đáp ứng quy định thì cần cập nhật, thông báo ngay trước khi Migrationsverket ra quyết định.
 • Đối với các hồ sơ xin giấy phép lao động và đã được Migrationsverket cấp giấy phép cư trú và đang còn hiệu lực thì không bắt buộc phải điều chỉnh nếu như mức lương thấp hơn quy định mới này, nhưng khi gia hạn giấy phép lao động của hồ sơ này, mức lương sẽ phải đáp ứng theo đúng quy định tại thời điểm nộp đơn xin gia hạn.

Lưu ý thêm về mức lương yêu cầu đối với một lao động xin giấy phép cư trú tại Thụy Điển sẽ cần đáp ứng hai yếu tố sau:

 • Ít nhất 80% mức lương trung bình của Thụy Điển vào thời điểm nộp đơn. Mức này sẽ thay đổi dựa theo con số thống kê về mức lương trung bình do SCB (cơ quan thống kê Thụy Điển) công bố hàng năm. Con số mức lương trung bình SCB tính toán dựa trên số liệu thống kê về lương tại Thụy Điển trong năm trước đó. Thời điểm hiện tại Migrationsverket đưa ra mức quy định là 27.360 SEK được tính trên cơ sở 80% của mức 34.200 SEK là mức lương trung bình được SCB công bố cho năm 2023.
 • Phù hợp với mức lương tối thiểu của các thỏa thuận tập thể hoặc thông lệ ngành nghề lao động đang xin phép.

— VNS Consulting trân trọng thông báo

Bạn có thể đọc thêm chi tiết tại nguồn này: Migrationsverket

Định cư, Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Yêu cầu mức lương tháng của lao động nhập cư sẽ tăng từ 13.000 SEK lên 27.360 SEK từ ngày 01/11/2023

Chính phủ đã đề xuất nâng cao yêu cầu về thu nhập đối với những người xin giấy phép lao động ở Thụy Điển. Hiện tại mức này là 13.000 SEK/tháng và kể từ ngày 01 tháng 11, 2023 (khi đề xuất này có hiệu lực) thì người lao động nhập cư phải có mức lương ít nhất là 27.360 SEK/tháng.

Số tiền này được coi là đủ cho sinh kế của một người nhập cư lao động, với căn cứ tính toán bằng 80% mức lương trung bình mà Cơ quan Thống kê Thụy Điển (SCB) công bố hàng năm. Và số tiền này được thay đổi hàng năm.

Bà Anna Lindblad, Phó giám đốc Luật của Migrationsverket- Cơ quan Di cư Thụy Điển cho biết là họ đang nỗ lực chuẩn bị cho việc yêu cầu mới này có hiệu lực.

Mức lương theo yêu cầu mới sẽ áp dụng bất kể đó là việc làm bán thời gian hay toàn thời gian và còn phải đáp ứng theo thỏa ước lao động tập thể hoặc mức lương tối thiểu thực tế của ngành lao động.

Mức lương trung bình của SCB công bố vào thời điểm gần nhất so với thời điểm nộp đơn sẽ được áp dụng cho việc xét duyệt đơn xin phép cư trú của người lao động đó. Do đó, thời điểm nộp đơn sẽ quyết định mức lương trung bình nào sẽ được áp dụng.

Ngay cả khi xin gia hạn giấy phép lao động, Migrationsverket cũng sẽ kiểm tra xem liệu yêu cầu về mức đảm bảo sinh hoạt có được đáp ứng hay không đối với cả trong tương lai và thời gian đã cấp phép trước đó.

Yêu cầu mức lương mới này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 mà không có quy định chuyển tiếp, có nghĩa là những người đã nộp đơn xin giấy phép lao động nhưng chưa nhận được quyết định trước ngày 01 tháng 11 cũng phải có mức lương ít nhất là 27.360 SEK nếu như Migrationsverket đưa ra quyết định sau ngày đó.

VNS Consulting trân trọng thông báo

Nguồn: Migrationsverket

Định cư, Lao động, Thụy Điển, Tin tức

Mô hình giải quyết nhanh hồ sơ xin phép cư trú diện lao động có trình độ cao sẽ áp dụng từ tháng 1 năm 2024

Migrationsverket (Sở Di trú Thụy Điển) đã đề cập về việc rà soát toàn bộ quy trình cấp giấy phép lao động và đã quyết định giới thiệu một mô hình mới để xử lý các trường hợp cấp phép lao động và thành lập các bộ phận riêng về tuyển dụng lao động quốc tế.

Mô hình này sẽ đặc biệt tập trung vào việc đưa ra một dịch vụ tốt hơn, dễ dàng hơn với thời gian xử lý 30 ngày với một đơn xin phép đã hoàn chỉnh.

Ông Fredrik Bengtsson – Giám đốc khu vực phía Nam của Migrationsverket cho biết rằng họ sẽ có các nhóm dịch vụ đặc biệt để hỗ trợ các công ty và người sử dụng lao động trong việc thành lập và phát triển thành các công ty lớn với nhu cầu cao về lao động từ các nước thứ ba. Thời gian xử lý 30 ngày của mô hình này được cho là phù hợp và có thể so sánh với các nước khác về thời gian quy trình cấp phép tương tự.

Mô hình mới sẽ ra mắt vào tháng giêng năm 2024.

Với sự ra đời của mô hình mới này thì hệ thống có chứng nhận hiện hành (fast track/certified employer) sẽ bị loại bỏ dần. 31 tháng 5 năm 2023 là thời điểm cuối cùng để nộp hồ sơ thông qua hệ thống chứng nhận này. Bộ phận tuyển dụng quốc tế của Migrationsverket sẽ độc quyền xử lý và cung cấp dịch vụ cho những nhà tuyển dụng tuyển dụng lao động có trình độ cao.

Mô hình mới này sẽ phân các giấy phép cư trú lao động tại Thụy Điển thành 4 loại sau đây:

 • Loại A bao gồm các đơn xin giấy phép lao động cho các ngành nghề có trình độ cao. Thuật ngữ trình độ cao được định nghĩa trong tiêu chuẩn phân loại nghề nghiệp của Thụy Điển (SSYK) và áp dụng cho 3 lĩnh vực nghề nghiệp sau:
  • Nghề quản lý
  • Nghề đòi hỏi trình độ đại học chuyên sâu
  • Nghề đòi hỏi trình độ đại học hoặc tương đương

Thời gian xử lý kỳ vọng đối vớ hồ sơ loại A này là 30 ngày kể từ khi hoàn tất hồ sơ.

 • Loại B bao gồm các đơn xin giấy phép lao động trong các ngành nghề có quy tắc đặc biệt, như nghề theo mùa, hái dâu, chuyển đổi tập đoàn (ICT), giấy phép theo thẻ xanh của EU, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, vận động viên/huấn luyện viên, au-pairs, thực tập, thỏa thuận trao đổi thanh niên, tình nguyện viên và cả các trường hợp khởi nghiệp của người tị nan.
 • Loại C bao gồm các nghề không yêu cầu trình độ cao trong các ngành không yêu cầu điều tra đặc biệt, ví dụ các nghề tạo ra lợi ích xã hội quan trọng ngay cả khi chúng không đáp ứng các tiêu chí để được phân loại là có trình độ cao. Trong danh mục này sẽ bao gồm cả các hồ sơ liên quan đến các doanh nghiệp mới thành lập thuộc trong các lĩnh vực đang tăng trưởng.
 • Loại D bao gồm các đơn xin giấy phép lao động liên quan đến việc làm trong các ngành mà Migrationsverket xác định là cần điều tra đặc biệt, bao gồm:
  • Dọn dẹp, xây dựng
  • Chăm sóc cá nhân
  • Khách sạn và nhà hàng

Tuy nhiên, thời gian xử lý hồ sơ 3 loại: B, C, D nói trên thì không được Migrationsverket nêu lên mà chỉ đề cập là theo thời gian quy định.

Xin trân trọng thông tin tới độc giả!

-VNS Consulting

Resource: Migrationsverket

Định cư, Quy định, Thụy Điển

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép cư trú tại Thụy Điển

Theo quy định, một người có giấy phép cư trú ở Thụy Điển, thì không thể bị thu hồi giấy phép này ngoại trừ khi có những lý do đặc biệt xảy ra.

Nếu Migrationsverket (Cơ quan Di trú Thụy Điển) nhận được thông tin hay tố giác yêu cầu thu hồi giấy phép cư trú thì họ sẽ thông báo cho cá nhân này trước khi đưa ra quyết định về việc có thu hồi giấy phép hay không. Việc Migrationsverket điều tra xem xét có thu hồi giấy phép cư trú không đồng nghĩa với việc người bị điều tra phải rời khỏi Thụy Điển.

Các lý do một giấy phép cư trú có thể bị thu hồi gồm:

 • Người có giấy phép đã cung cấp thông tin không chính xác
 • Đã rời khỏi Thụy Điển.
 • Lý do đặc biệt nào đó

Thu hồi do thông tin không chính xác
Migrationsverket có thể thu hồi giấy phép cư trú nếu bạn cố tình nói dối hoặc giấu diếm điều gì đó quan trọng đối với giấy phép cư trú của mình. Ví dụ như cung cấp thông tin không chính xác về danh tính hoặc mối quan hệ của mình với người thân và thành viên gia đình.

Thu hồi vì lý do đặc biệt

Trong một số trường hợp, Migrationsverket có thể thu hồi giấy phép vì những lý do đặc biệt và việc này chỉ có thể xảy ra nếu bạn chưa nhập cảnh vào Thụy Điển. Lý do này có thể là các điều kiện cho giấy phép cư trú của bạn không còn được đáp ứng nữa, ví dụ như mối liên hệ với người mà bạn sẽ chuyển đến sống cùng ở Thụy Điển đã chấm dứt, hoặc bị mất nơi học tập là cơ sở để bạn được cấp giấy phép cư trú.

Thu hồi vì đã rời khỏi Thụy Điển
Nếu bạn có giấy phép cư trú lâu dài ở Thụy Điển nhưng không còn cư trú ở đây hoặc đã ở nước ngoài một thời gian dài vì lý do nào khác, Migrationsverket sẽ thu hồi giấy phép của bạn.

Theo quy định, bạn phải ở nước ngoài lâu hơn một năm thì giấy phép cư trú mới bị thu hồi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể giữ lại giấy phép cư trú ngay cả khi bạn đã rời khỏi Thụy Điển hoặc ở nước ngoài dài hơn một năm. Trong trường hợp như vậy, bạn phải thông báo cho Migrationsverket rằng bạn muốn giữ lại giấy phép cư trú của mình. Thông báo phải được gửi cho chúng tôi không muộn hơn một tuần trước khi bạn rời Thụy Điển và bạn có thể rời Thụy Điển tối đa hai năm. Nếu hết 2 năm mà bạn không quay trở lại Thụy Điển, Migrationsvket sẽ thu hồi giấy phép cư trú.

Những loại giấy phép cư trú nào có thể bị thu hồi:

 • Giấy phép cư trú vĩnh viễn
 • Giấy phép cư trú tạm thời với lý do tị nạn
 • Giấy phép cư trú tạm thời diện đoàn tụ
 • Giấy phép tạm trú diện lao động
 • Giấy phép cư trú tạm thời diện du học

Resource: Link

Định cư, Thụy Điển, Tin tức

Yêu cầu về ngôn ngữ và kiến thức xã hội Thụy Điển để được cấp phép cư trú vĩnh viễn dự kiến áp dụng từ 01/7/2027

Theo Bộ trưởng Di trú Maria Malmer Stenergard thì Chính phủ sẽ nghiên cứu, đánh giá Đề xuất về việc yêu cầu bài thi về tiếng Thụy Điển và kiến thức xã hội trước khi cấp giấy phép cư trú lâu dài cho một người trưởng thành, với mục đích chính đưa ra là một người định cư lâu dài phải hiểu được những nghĩa vụ cũng như quyền lợi của họ trong xã hội, thúc đẩy hội nhập, hòa nhập và tăng cường đóng góp tích cực cho xã hội Thụy Điển.

Theo ông Fredrik Fries, Ủy viên Hội đồng của Tòa phúc thẩm thì phần lớn các quốc gia EU cũng như Na Uy đã đưa ra các yêu cầu về ngôn ngữ, kỹ năng xã hội khi xin cư trú vĩnh viễn. Hiện tại Thụy Điển là một trong số ít quốc gia chưa áp dụng điều này và Thụy Điển cần tiếp cận với luật pháp của các quốc gia khác. Báo cáo đề xuất này đã được ông gửi lên Chính phủ để xem xét.

Dự kiến được đưa ra gồm những điểm như sau:

 • Thời điểm áp dụng từ 01 tháng 7 năm 2027
 • Phương pháp thi: thi kỹ thuật số
 • Nội dung thi gồm 2 phần: ngôn ngữ và kiến thức xã hội Thụy Điển
 • Trả lời theo phương pháp tùy chọn đáp áp
 • Lệ phí thi 700 SEK
 • Không hạn chế số lần thi
 • Cơ quan quản lý giao thông Trafikverket được đề xuất chịu trách nhiệm về hoạt động thử nghiệm bài thi.

Nguồn: STV nyheter 29/5-2023

Định cư, Lao động, Thụy Điển, Tin tức

Lao động trình độ cao tại Thụy Điển sẽ có cơ chế cấp phép nhanh trong vòng 30 ngày

Cơ quan Di trú Thụy Điển- Migrationsverket đã đưa ra một mô hình mới để xử lý các trường hợp cấp giấy phép lao động và thành lập các bộ phận về tuyển dụng lao động quốc tế.

Mô hình mới này đặc biệt giúp cho các nhà tuyển dụng tìm kiếm lao động có trình độ cao bên ngoài EU, và cũng nhằm mục đích rút ngắn thời gian xử lý cho tất cả các trường hợp hồ sơ lao động nói chung.


Khi mô hình mới được triển khai, thì một hồ sơ hoàn chỉnh khi xin giấy phép cư trú diện lao động có trình độ cao sẽ được nhận quyết định trong vòng 30 ngày từ Migrationsverket. Nhà tuyển dụng sẽ nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ bộ phận tuyển dụng quốc tế của Migrationsverket cho việc hoàn thiện hồ sơ một cách nhanh chóng nhất. Và các tổ chức được cấp phép bởi Migrationsverket (Certified Company) để giải quyết nhanh hồ sơ cư trú sẽ dần bị loại bỏ trong thời gian tới.

Mô hình này sẽ được đưa ra giới thiệu vào cuối năm 2023

– VNS Consulting xin thông tin tới các bạn

Nguồn: Tin tức Migrationsverket ngày 12-5-2023

1 2 3 4
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Messenger