Messenger
Category

Quy định

Định cư, Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Yêu cầu mức lương tháng của lao động nhập cư sẽ tăng từ 13.000 SEK lên 27.360 SEK từ ngày 01/11/2023

Chính phủ đã đề xuất nâng cao yêu cầu về thu nhập đối với những người xin giấy phép lao động ở Thụy Điển. Hiện tại mức này là 13.000 SEK/tháng và kể từ ngày 01 tháng 11, 2023 (khi đề xuất này có hiệu lực) thì người lao động nhập cư phải có mức lương ít nhất là 27.360 SEK/tháng.

Số tiền này được coi là đủ cho sinh kế của một người nhập cư lao động, với căn cứ tính toán bằng 80% mức lương trung bình mà Cơ quan Thống kê Thụy Điển (SCB) công bố hàng năm. Và số tiền này được thay đổi hàng năm.

Bà Anna Lindblad, Phó giám đốc Luật của Migrationsverket- Cơ quan Di cư Thụy Điển cho biết là họ đang nỗ lực chuẩn bị cho việc yêu cầu mới này có hiệu lực.

Mức lương theo yêu cầu mới sẽ áp dụng bất kể đó là việc làm bán thời gian hay toàn thời gian và còn phải đáp ứng theo thỏa ước lao động tập thể hoặc mức lương tối thiểu thực tế của ngành lao động.

Mức lương trung bình của SCB công bố vào thời điểm gần nhất so với thời điểm nộp đơn sẽ được áp dụng cho việc xét duyệt đơn xin phép cư trú của người lao động đó. Do đó, thời điểm nộp đơn sẽ quyết định mức lương trung bình nào sẽ được áp dụng.

Ngay cả khi xin gia hạn giấy phép lao động, Migrationsverket cũng sẽ kiểm tra xem liệu yêu cầu về mức đảm bảo sinh hoạt có được đáp ứng hay không đối với cả trong tương lai và thời gian đã cấp phép trước đó.

Yêu cầu mức lương mới này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 mà không có quy định chuyển tiếp, có nghĩa là những người đã nộp đơn xin giấy phép lao động nhưng chưa nhận được quyết định trước ngày 01 tháng 11 cũng phải có mức lương ít nhất là 27.360 SEK nếu như Migrationsverket đưa ra quyết định sau ngày đó.

VNS Consulting trân trọng thông báo

Nguồn: Migrationsverket

Định cư, Quy định, Thụy Điển

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép cư trú tại Thụy Điển

Theo quy định, một người có giấy phép cư trú ở Thụy Điển, thì không thể bị thu hồi giấy phép này ngoại trừ khi có những lý do đặc biệt xảy ra.

Nếu Migrationsverket (Cơ quan Di trú Thụy Điển) nhận được thông tin hay tố giác yêu cầu thu hồi giấy phép cư trú thì họ sẽ thông báo cho cá nhân này trước khi đưa ra quyết định về việc có thu hồi giấy phép hay không. Việc Migrationsverket điều tra xem xét có thu hồi giấy phép cư trú không đồng nghĩa với việc người bị điều tra phải rời khỏi Thụy Điển.

Các lý do một giấy phép cư trú có thể bị thu hồi gồm:

 • Người có giấy phép đã cung cấp thông tin không chính xác
 • Đã rời khỏi Thụy Điển.
 • Lý do đặc biệt nào đó

Thu hồi do thông tin không chính xác
Migrationsverket có thể thu hồi giấy phép cư trú nếu bạn cố tình nói dối hoặc giấu diếm điều gì đó quan trọng đối với giấy phép cư trú của mình. Ví dụ như cung cấp thông tin không chính xác về danh tính hoặc mối quan hệ của mình với người thân và thành viên gia đình.

Thu hồi vì lý do đặc biệt

Trong một số trường hợp, Migrationsverket có thể thu hồi giấy phép vì những lý do đặc biệt và việc này chỉ có thể xảy ra nếu bạn chưa nhập cảnh vào Thụy Điển. Lý do này có thể là các điều kiện cho giấy phép cư trú của bạn không còn được đáp ứng nữa, ví dụ như mối liên hệ với người mà bạn sẽ chuyển đến sống cùng ở Thụy Điển đã chấm dứt, hoặc bị mất nơi học tập là cơ sở để bạn được cấp giấy phép cư trú.

Thu hồi vì đã rời khỏi Thụy Điển
Nếu bạn có giấy phép cư trú lâu dài ở Thụy Điển nhưng không còn cư trú ở đây hoặc đã ở nước ngoài một thời gian dài vì lý do nào khác, Migrationsverket sẽ thu hồi giấy phép của bạn.

Theo quy định, bạn phải ở nước ngoài lâu hơn một năm thì giấy phép cư trú mới bị thu hồi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể giữ lại giấy phép cư trú ngay cả khi bạn đã rời khỏi Thụy Điển hoặc ở nước ngoài dài hơn một năm. Trong trường hợp như vậy, bạn phải thông báo cho Migrationsverket rằng bạn muốn giữ lại giấy phép cư trú của mình. Thông báo phải được gửi cho chúng tôi không muộn hơn một tuần trước khi bạn rời Thụy Điển và bạn có thể rời Thụy Điển tối đa hai năm. Nếu hết 2 năm mà bạn không quay trở lại Thụy Điển, Migrationsvket sẽ thu hồi giấy phép cư trú.

Những loại giấy phép cư trú nào có thể bị thu hồi:

 • Giấy phép cư trú vĩnh viễn
 • Giấy phép cư trú tạm thời với lý do tị nạn
 • Giấy phép cư trú tạm thời diện đoàn tụ
 • Giấy phép tạm trú diện lao động
 • Giấy phép cư trú tạm thời diện du học

Resource: Link

Định cư, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Kiểm tra hộ chiếu trước khi cấp giấy phép cư trú – Quy định mới hiệu lực từ 01/11/2022

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2022, bất kỳ ai nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Thụy Điển sẽ phải trực tiếp xuất trình hộ chiếu tại Cơ quan Di trú (Migrationsverket) hoặc tại Đại sứ quán /Tổng lãnh sự quán Thụy Điển nước sở tại trước khi có thể đưa ra quyết định về giấy phép cư trú.

Việc xuất trình hộ chiếu của người nộp đơn có thể được kết hợp với lần lấy dấu vân tay và chụp ảnh làm thẻ cư trú. Việc này sẽ diễn ra trước khi quyết định cấp giấy phép cư trú được đưa ra.

Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này?

 • Giấy phép cư trú lao động, hoặc kinh doanh
 • Giấy phép cư trú học tập: sinh viên, hoặc nghiên cứu sinh
 • Đoàn tụ đến với người thân ở Thụy Điển
 • Thị thực (visa) thăm viếng Thụy Điển hoặc gia hạn chuyến thăm.

Trường hợp nào phải xuất trình hộ chiếu?

 • Đơn xin giấy phép cư trú đầu tiên, và
 • Đơn xin gia hạn giấy phép cư trú, nếu bạn đã gia hạn hộ chiếu.

Do đó, điều này có thể áp dụng cho người nộp đơn đang ở Thụy Điển và hay nộp đơn xin chuyển đến Thụy Điển lần đầu tiên.

Trường hợp nào không áp dụng?

 • Xin tị nạn hoặc bảo hộ theo chương trình di cư hàng loạt của EU
 • Xin thẻ cư trú, thẻ thường trú, quyền thường trú hoặc tư cách thường trú nhân.

VNS Consulting trân trọng thông báo tới các bạn!

Nguồn: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-10-10-Migrationsverket-skarper-kontrollen-av-pass-och-identitet.html

Định cư, Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Thông tin thêm về quy định mới áp dụng từ 01/6/2022- giấy phép lao động tại Thụy Điển

Tiếp theo nội dung bài viết trước, chúng tôi xin cập nhật thêm một số điểm sẽ thay đổi đối với đối tượng là người nhập cư xin giấy phép cư trú diện lao động đã được Cơ quan Di trú Thụy Điển- Migrationsverket cập nhật hôm nay:

 • Bắt buộc phải ký hợp đồng lao động trước khi xin giấy phép cư trú lao động với Migrationsverket (trước đây, chỉ cần một lời mời làm việc là đủ). Trường hợp ngoại lệ, không cần phải ký hợp đồng, gồm: nghiên cứu sinh, công nhân thời vụ và au pairs.
 • Nếu điều kiện làm việc của người lao động bị thay đổi xấu đi, thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ báo cáo cho Migrationsverket. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, chủ lao động có thể bị phạt tiền. Migrationsverket cũng sẽ thực hiện nhiều đợt kiểm tra hơn so với trước đây để đảm bảo rằng các điều kiện làm việc đã thỏa thuận được tuân thủ.
 • Yêu cầu đáp ứng khả năng hỗ trợ các thành viên gia đình. Người lao động phải có khả năng hỗ trợ bất kỳ thành viên nào trong gia đình khi muốn đến Thụy Điển. Điều này có nghĩa là thu nhập từ việc làm của mình phải đủ để trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt và nhà ở của hộ gia đình. Tuy nhiên, yêu cầu này chỉ áp dụng cho lần đầu tiên các thành viên gia đình nộp đơn xin giấy phép cư trú, không phải trong trường hợp gia hạn.
 • Giấy phép cư trú có thể được gia hạn nhiều lần
  Bất kỳ ai không đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cư trú vĩnh viễn sau khi đã có giấy phép lao động trong 4 năm, sẽ có thể nhận được giấy phép cư trú gia hạn thêm 2 năm. Người nộp đơn gia hạn nếu cứ đáp ứng các điều kiện để được gia hạn giấy phép, thì có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần hai (02) năm.
 • Giấy phép cư trú mới cho những người có trình độ cao tìm kiếm hoặc tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Thụy Điển. Giấy phép cư trú diện này có thể được cấp tối thiểu là ba (03) tháng và tối đa là chín (09) tháng.
  • Điều kiện: Đủ tiền để tự trang trải cho bản thân khi ở Thụy Điển và chi trả cho chuyến về nước cũng như bảo hiểm y tế toàn diện.
  • Đối tượng: Người đã hoàn thành chương trình học có bằng cấp tương ứng với bằng Thạc sĩ 60 tín chỉ, hoặc 120 tín chỉ; bằng cấp chuyên môn tương ứng 60-330 tín chỉ, hoặc bằng Tiến sĩ đại học.
  • Đang sống ngoài Thụy Điển
 • Việc thu hồi giấy phép cư trú. Kể từ ngày 1/6/2022, người lao động sẽ không còn bị trục xuất do những sai sót hoặc sai lệch nhỏ trong thời gian làm việc (như trước đây). Giấy phép cũng sẽ không bị thu hồi nếu có thể được coi là không hợp lý khi ra quyết định như vậy.
 • Visa nhập cảnh dành cho người lao động đi phải công tác trong thời gian xử lý hồ sơ gia hạn giấy phép cư trú. Nếu người lao động phải đi công tác ra khỏi Thụy Điển trong thời gian đang chờ quyết định gia hạn giấy phép cư trú, thì có thể được cấp Visa D (visa nội địa trong Thụy Điển). Tuy nhiên, thành viên gia đình không thể nộp đơn xin thị thực này để đi cùng người lao động.

Chi tiết các quy định sẽ được Migrationsverket cập nhật trong thời gian tới, các bạn có thể tìm đọc tại trang web: migrationsverket.se

Trân trọng thông tin tới các bạn!

– VNS Consulting

Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

QĐ MỚI từ 1/6/2022 đối với người xin giấy phép lao động tại Thụy Điển

Như đã đề cập trong những bài viết trước đây của chúng tôi về việc Quốc Hội Thụy Điển- Riksdag đã quyết định về một số thay đổi về siết chặt hơn điều kiện đối với những người có giấy phép lao động.

Các quy tắc mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2022 và ảnh hưởng đến hầu hết tất cả những người nộp đơn xin giấy phép lao động. Trong đó có một số điểm cơ bản như sau:

 • Người xin giấy phép lao động sẽ phải nộp hợp đồng lao động nêu rõ mức lương và các điều khoản khác mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.
 • Người đã hoặc đang xin giấy phép lao động phải chứng minh khả năng hỗ trợ các thành viên gia đình đi cùng trong lần đầu tiên họ nộp đơn xin giấy phép cư trú với tư cách là người đồng nộp đơn.
 • Có thể nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động nhiều lần. Điều này có nghĩa là người lao động có thể ở lại Thụy Điển hơn bốn năm, ngay cả khi bạn không đáp ứng các yêu cầu để được cấp giấy phép cư trú lâu dài.
 • Người lao động có thể xin thị thực nếu bạn cần đi công tác nước ngoài trong thời gian chờ quyết định về việc gia hạn giấy phép lao động.
 • Sẽ có một loại giấy phép lao động mới được áp dụng cho những người có trình độ học vấn cao muốn đến Thụy Điển để tìm việc làm.

Các quy định mới nêu trên áp dụng cho cả các đơn mới và những người đang chờ quyết định. Nếu người lao động đã nộp đơn xin giấy phép lao động, trong một số trường hợp có thể cần phải bổ sung bản sao hợp đồng lao động của mình.

Cơ quan Di trú Thụy Điển sẽ liên hệ với người nộp đơn hoặc chủ lao động nếu cần thêm thông tin cho việc đưa ra quyết định cấp phép.

Người sử dụng lao động trong một số trường hợp nhất định phải thông báo cho Migrationsverket nếu các điều kiện tuyển dụng bị thay đổi sau khi có quyết định về giấy phép lao động.

Việc không tuân theo thỏa thuận, hoặc không thông báo những thay đổi cho Migrationsverket, có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho người sử dụng lao động.

Thông tin chi tiết về những thay đổi này sẽ được công bố tại trang web của Migrationsverket vào ngày 1/6/2022 khi các quy định mới chính thức có hiệu lực.

– VNS Consulting xin thông báo tới quý bạn đọc

Nguồn: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2022-05-23-Nya-regler-fran-1-juni-for-dig-som-soker-arbetstillstand.html

Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Quốc hội Thụy điển đã thông qua các quy tắc mới về nhập cư lao động (SfU22), có hiệu lực từ 01/6/2022

Ngày 20/4/2022, Quốc hội Thụy Điển (Riksdagen) đã chính thức thông qua đề xuất của Chính phủ về thiết chặt và cải thiện hệ thống quy định hiện hành đối với lao động nhập cư (chúng tôi đã đề cập vào tháng 12/2021, link bài viết cũ tại đây). Mục đích chính của những quy định mới này nhằm chống lại sự bóc lột lao động của những người nhập cư, cũng như thu hút và giữ chân các nhân tài quốc tế.

Một trong những điểm thay đổi cơ bản sẽ bao gồm:

 • Có một loại giấy phép cư trú mới được đưa ra cho một số đối tượng lao động có trình độ cao
 • Loại bỏ khả năng trục xuất nhân tài do những sai sót nhỏ của chủ lao động
 • Yêu cầu có một hợp đồng lao động được ký kết trước khi xin giấy phép lao động
 • Chủ lao động phải thông báo cập nhật nếu các điều khoản lao động đối với người lao động bị thay đổi
 • Cơ quan Di trú Thụy Điển (Migrationsverket) phải có quyền yêu cầu Chủ lao động báo cáo các điều kiện làm việc của người lao động đã được cấp giấy phép.
 • Yêu cầu về điều kiện duy trì cuộc sống đối với thành viên gia đình đi theo người lao động sẽ được áp dụng
 • Tội phạm buôn người có tổ chức cũng sẽ bao gồm cả việc xin giấy phép lao động dựa trên các thông tin sai sự thật.

Các sửa đổi nêu trên sẽ có hiệu lực vào ngày 01 tháng 6 năm 2022.

Các quy tắc chi tiết sẽ được Cơ quian Di trú Thụy Điển- Migrationsverket công bố trong thời gian tới và chúng tôi sẽ cập nhật tới các bạn sớm nhất!

VNS Consulting

(Nguồn: Riksdagen: https://www.riksdagen.se/…/skarpta-och-forbattrade…)

Định cư, Quy định, Thụy Điển

LƯU Ý VỀ THỜI HẠN HỘ CHIẾU KHI XIN GIẤY PHÉP CƯ TRÚ TẠI THỤY ĐIỂN

Về nguyên tắc, bạn phải có hộ chiếu có giá trị trong suốt thời gian lưu trú tại Thụy Điển. Nếu hộ chiếu sắp hết hạn, bạn cần phải gia hạn vì bạn không thể được cấp giấy phép trong khoảng thời gian vượt quá thời hạn của hộ chiếu.

Ví dụ, bạn đủ điều kiện được cấp một giấy phép cư trú tại Thụy Điển trong 2 năm, nhưng hộ chiếu của bạn (tại thời điểm Migrationsverket ra quyết định) chỉ còn giá trị 6 tháng, thì bạn sẽ chỉ nhận được một giấy phép cư trú với thời hạn 6 tháng mà thôi. Chính vì vậy, các bạn cần lưu ý điều này nếu bạn có kế hoạch xin cấp phép lần đầu, hay gia hạn cư trú thì luôn nhớ kiểm tra thời hạn hộ chiếu của mình để gia hạn kịp thời.


Sau đây là cách thức thực hiện nếu bạn cần làm hộ chiếu phổ thông Việt Nam mới tại Thụy Điển (khi hộ chiếu cũ hết hạn hoặc bị mất)


Bạn có thể có thể nộp trực tiếp hoặc gửi bưu điện theo đường đảm bảo tới Sứ quán Việt Nam tại Stockholm:

Địa chỉ: Vietnamesisk Ambassad: Örby Slottsvägen 26, 125 71 Älvsjö

Điện thoại: 08-55621095/ 1077/ 1079/ 1071

Bạn cần liên hệ trực tiếp với Sứ quán để được biết về các mức phí xin cấp Hộ chiếu thông thường (thời gian khoảng 1 tháng) hoặc làm nhanh (thời gian khoảng 1 tuần).

Bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu gồm:

 • Tờ khai theo mẫu tại đây
 • 2 ảnh thẻ nền trắng (1 dán vào tờ khai, 1 kèm theo)
 • Bản gốc Hộ chiếu hết hạn hoặc sắp hết hạn trong vòng 1 năm
 • Copy thẻ căn cước ID do Skatteverket (Sở Thuế) cấp, hoặc thẻ cư trú do Migrationsvket (Cơ quan Di trú) cấp
 • Giấy báo mất hộ chiếu với Polisen (Cảnh sát Thụy Điển) trong trường hợp bị mất hộ chiếu. Bạn phải gọi Polisen số điện thoại 114 14 hoặc đến Văn phòng của họ để trình báo (xem thông tin chi tiết tại đây: https://polisen.se/tjanster-tillstand/forlustanmalan/)
 • Một phong bì trống (không cần dán tem) ghi sẵn: tên tuổi, địa chỉ cá nhân để Đại sứ quán gửi hộ chiếu mới tới cho bạn
 • Personbevis từ Skatteverket- Sở thuế Thụy Điển (dùng mẫu Ändamål: pass). Bạn có thể lấy Personbevis theo 1 trong 2 cách sau:
  1. Gọi điện cho Skatteverket theo số 0771-567 567 đề nghị gửi Personbevis qua đường bưu điện về cho bạn
  2. Tải Personbevis từ trang web của Skatteverket qua truy cập bằng Mobilt BankID cá nhân theo hướng dẫn dưới đây:

Bấm vào đường đường link sau: https://www.skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter.4.5d699354142b230302033f.html

Sẽ hiện ra danh sách các loại personbevis khác nhau như hình phía dưới, bấm lựa chọn “pass”
Bạn sẽ nhận được giấy Personbevis dùng cho mục đích hộ chiếu như hình dưới đây

– VNS Consulting

Định cư, Quy định, Thụy Điển

NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẶC BIỆT MỚI ĐỐI VỚI GIẤY PHÉP CƯ TRÚ VĨNH VIỄN TỪ 20/7/2021

Theo công bố mới nhất ngày 28/7/2021 của Migrationsverket, kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021, người nộp đơn xin giấy phép cư trú lâu dài tại Thụy Điển phải đáp ứng các yêu cầu mới. Những yêu cầu mới này áp dụng cho tất cả mọi người, bất kể loại giấy phép cư trú nào bạn đã có.

Tùy vào loại giấy phép cư trú cụ thể đang có mà bạn phải đáp ứng các điều kiện khác nhau. 

Đối với người có giấy phép lao động:
 • Phải có giấy phép lao động ít nhất 4 trong số 7 năm qua, và
 • Phải đáp ứng các điều kiện cho giấy phép lao động của mình trong suốt thời gian đó.
Đối với người có giấy phép cư trú diện tự kinh doanh:
 • Phải có giấy phép cư trú với tư cách là một người tự kinh doanh trong ít nhất 2 năm, và 
 • Phải đáp ứng các điều kiện cho giấy phép cư trú của bạn trong suốt thời gian đó.
Ngoài những điều nêu trên, bạn còn phải đáp ứng:
 • Có khả năng tự hỗ trợ bản thân về mặt tài chính, và 
 • Sống một cuộc sống tuân thủ luật pháp.

YÊU CẦU VỀ THU NHẬP HỖ TRỢ BẢN THÂN

1. Thời gian bạn phải chứng minh khả năng tài chính thông qua việc làm/kinh doanh là 18 tháng kể từ ngày hồ sơ xin cư trú vĩnh viễn được Migrationsverket xử lý, cụ thể bạn phải có: 
 • Hợp đồng lao động dài hạn hoặc có thời hạn ít nhất 18 tháng kể từ ngày đơn đăng ký của bạn được xử lý. Trong một số trường hợp, hợp đồng thử việc cũng có thể được chấp thuận.
 • Nếu kinh doanh tự do, bạn phải chứng minh rằng bạn có thể tự hỗ trợ tài chính cho mình trong ít nhất 18 tháng kể từ ngày đơn đăng ký của bạn được xử lý.
2. Nguồn thu nhập nào được chứng minh khi xin cư trú vĩnh viễn:
 • Thu nhập có đóng thuế từ việc làm hợp pháp, tức là bạn có việc làm khi có giấy phép lao động hoặc được miễn yêu cầu giấy phép lao động (ví dụ như thành viên gia đình đi theo người lao động).
 • Thu nhập từ một việc làm hoặc nhiều công việc bán thời gian khác nhau, hoặc và
 • Thu nhập từ hoạt động kinh doanh của công ty riêng của bạn. Bạn phải sở hữu ít nhất 50% công ty và có trách nhiệm quyết định đối với hoạt động của công ty và điều hành công ty một cách chuyên nghiệp, độc lập và vì lợi nhuận.
 • Thu nhập từ trợ cấp cha mẹ nghỉ trông con; hoặc Trợ cấp ốm đau được chi trả bởi Försäkringskassan với thời gian không quá 18 tháng
3. Mức thu nhập yêu cầu:

Migrationsverket luôn đánh giá tùy vào từng hồ sơ cụ thể xem bạn có thể sống bằng thu nhập của mình hay không và thường sử dụng mức “normalbelopp” đối với một người trưởng thành trong tính toán của mình. Mức chi tiêu căn bản này được Cơ quan Thi hành nợ Thụy Điển- Kronofogden công bố hàng năm và mức Normalbelopp của năm 2021 là 5,016 SEK/tháng/một người lớn

Bạn phải đáp ứng điều kiện về duy trì cuộc sống nếu thu nhập mỗi tháng từ việc làm hoặc từ công ty riêng của bạn có thể trang trải đủ những khoản sau: 

 • Chi phí nhà ở của bạn
 • Mức chi tiêu căn bản- Normalbelopp đối với một người trưởng thành.
 • Tiền chi trả nuôi con- underhållsbidrag för barn (nếu có)
4. Miễn trừ yêu cầu hỗ trợ tài chính trong những trường hợp:
 • Bạn dưới 18 tuổi khi Cơ quan Di trú Thụy Điển đưa ra quyết định
 • Bạn được hưởng lương hưu
 • Bạn không thể tự hỗ trợ tài chính vì những lý do đặc biệt khác.

YÊU CẦU VỀ CUỘC SỐNG TUÂN THỦ LUẬT PHÁP

Để có được giấy phép cư trú lâu dài, bạn phải sống một cuộc sống tuân thủ luật pháp. Do đó, Cơ quan Di trú Thụy Điển sẽ xem xét và đánh giá tùy vào từng hồ sơ cụ thể trên cơ sở dữ liệu xem:

 • Trước đây bạn đã bị kết án hoặc bị nghi ngờ về bất kỳ tội phạm nào ở Thụy Điển hay chưa. 
 • Các tội phạm ở nước ngoài cũng có thể được tính đến trong quyết định. 

Yêu cầu này không áp dụng đối với trẻ em dưới 15 tuổi.

Không áp dụng các yêu cầu về kỹ năng công dân và ngôn ngữ tiếng Thụy Điển

Chính phủ đã quyết định rằng đề xuất về kỹ năng công dân và ngôn ngữ tiếng Thụy Điển cần phải được xem xét thêm trước khi có thể được đưa vào luật. Do đó, không có yêu cầu về kỹ năng công dân và tiếng Thụy Điển trong Luật sửa đổi có hiệu lực vào 20/7/2021 này.

Chúng tôi xin tóm tắt tới quý vị quy định mới nhất này, nếu cần được hỗ trợ chi tiết xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Rất mong các bạn đang trong quá trình chờ đợi trở thành thường trú dân tại Thụy Điển chuẩn bị tốt kế hoạch tương lai cho bản thân và gia đình để đáp ứng được những yêu cầu mới nêu trên của Cơ quan Di trú Thụy Điển!

Thân ái,

~ VNS Consulting

mother_son_illustration
Định cư, Lao động, Quy định, Tin tức

Điều kiện về thu nhập, nhà ở đối với người lao động/tự kinh doanh, nghiên cứu sinh khi thành viên gia đình xin cư trú vĩnh viễn tại Thụy Điển

Theo Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2021, Nếu bạn có giấy phép lao động với tư cách là người lao động hoặc tự kinh doanh hoặc nghiên cứu sinh tiến sĩ và đã hoặc sẽ xin giấy phép cư trú vĩnh viễn, bạn phải đáp ứng yêu cầu duy trì cuộc sống nếu thành viên gia đinh mình đăng ký giấy phép cư trú để tiếp tục sống với bạn ở Thụy Điển.

Khái niệm thành viên gia đình được tính tùy theo diện cư trú của bạn, cụ thể như sau:

 • Một thành viên gia đình của người lao động: vợ/chồng, người chung sống, bạn đời đã đăng ký và con cái dưới 21 tuổi chưa kết hôn. Trong một số trường hợp, con cái chưa kết hôn từ 21 tuổi trở lên (người phụ thuộc cuộc sống vào bạn/bạn đời của mình) cũng có thể được cấp phép.
 • Thành viên gia đình của người tự kinh doanh: vợ chồng, bạn đời sống chung hoặc đã đăng ký; con cái dưới 18 tuổi chưa kết hôn của bạn hoặc người bạn đời mình.
 • Thành viên gia đình của nghiên cứu sinh tiến sỹ: vợ chồng, bạn đời chung sống hoặc đã đăng ký; con cái dưới 18 tuổi chưa kết hôn.

Nguyên tắc chung là đơn xin giấy phép cư trú của người chính đơn sẽ được kiểm tra trước

Migrationsverket trước tiên sẽ kiểm tra đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn của bạn là người lao động/ tự kinh doanh hoặc nghiên cứu sinh tiến sỹ. Nếu bạn được cấp giấy phép cư trú lâu dài thì đơn của gia đình bạn mới được xem xét.

Điều này có nghĩa là thành viên gia đình bạn không còn đăng ký với tư cách là người đồng nộp đơn với bạn như quy định trước đây nữa, mà họ sẽ là người thân của một người có giấy phép cư trú vĩnh viễn. Do đó, bạn phải đáp ứng yêu cầu duy trì cuộc sống trong hầu hết các trường hợp.

Chỉ khi các điều kiện về gia hạn giấy phép cư trú cho gia đinh mình được đáp ứng, thì đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn của thành viên gia đình mới được xem xét.

Hình thức nộp đơn xin cư trú vĩnh viễn của thành viên gia đình

Thành viên gia đình sẽ nộp đơn xin giấy phép cư trú để sống cùng bạn ở Thụy Điển sau khi chính cá nhân bạn đã nhận được giấy phép cư trú lâu dài.

Hình thức nộp đơn xin gia hạn giấy phép cư trú: đơn xin gia hạn để sống với người thân tại Thụy Điển ( áp dụng như diện đoàn tụ hôn nhân). Bạn có thể đọc quy định chi tiết bằng tiếng Thụy Điển tại đây: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Forlanga-tillstand.html

Nếu bạn có con trên 18 tuổi

Nếu con bạn đủ 18 tuổi, trong một số trường hợp, chúng có thể xin giấy phép cư trú để sống với người có giấy phép cư trú lâu dài tại Thụy Điển. Khi đó, các bạn phải sống cùng nhau và các bạn phải phụ thuộc vào nhau về mặt xã hội và tình cảm, và rất khó có thể sống xa nhau. (đọc thêm bài viết của chúng tôi về nội dung này tại đây)

YÊU CẦU VỀ DUY TRÌ CUỘC SỐNG

Điều kiện đối với chính đơn (là người lao động, tự kinh doanh hay nghiên cứu sinh tiến sỹ):

 • Có khả năng hỗ trợ bản thân, những người khác trong hộ gia đình và thành viên gia đình xin giấy phép cư trú
 • Có một nơi ở đủ diện tích và tiêu chuẩn để gia đình bạn sinh sống.

1. Về nguồn thu nhập của bạn

Bạn cần chứng minh rằng bạn có thu nhập liên quan đến việc làm thường xuyên để có thể hỗ trợ bản thân, những người khác trong hộ gia đình và các thành viên gia đình khi xin giấy phép cư trú. Ví dụ về những thu nhập liên quan đến việc làm sẽ được tính như sau:

 • Lương từ việc làm
 • Trợ cấp thất nghiệp
 • Trợ cấp ốm đau
 • Lương hưu dựa trên thu nhập

Bạn cũng có thể đáp ứng yêu cầu duy trì cuộc sống nếu bạn có tài sản đủ lớn mà bạn, những người khác trong hộ gia đình và các thành viên trong gia đình nộp đơn xin giấy phép cư trú có thể sống trong ít nhất 2 năm.

2. Mức thu nhập của bạn

Thu nhập của bạn phải đủ để có thể đáp ứng yêu cầu duy trì cuộc sống tùy thuộc vào quy mô gia đình và chi phí nhà ở thực tế của mình.

Bạn phải có khoản thu nhập sau thuế đủ cho 2 khoản mục sau đây:

2.1 Chi phí về nhà ở

2.2 Mức chi tiêu căn bản cho hộ gia đình mình.

Có nghĩa là sau khi đã trả chi phí nhà ở mỗi tháng, bạn phải có đủ tiền chi phí cho những khoản khác, như: ăn, mặc, vệ sinh, điện thoại, điện gia dụng, bảo hiểm và các chi phí lặt vặt khác cho nhu cầu tạm thời của cả gia đình.

Đối với năm 2021, mức tiền chi tiêu căn bản theo tháng được tính như sau:

 • 5,016 SEK/1 người lớn
 • 8,287 SEK/cặp đôi là vợ chồng, bạn đời
 • 2.662 SEK/1 trẻ em từ 6 tuổi trở xuống
 • 3.064 SEK/1 trẻ em từ 7 tuổi trở lên.

3. Điều kiện về nhà ở của bạn

3.1 Diện tích và tiêu chuẩn nhà ở:

 • Đối với 2 người lớn không có trẻ em: có phòng bếp hoặc bếp nhỏ và có thêm ít nhất 1 phòng.
 • Nếu có trẻ em: phải có nhiều phòng hơn, 2 con có thể chung 1 phòng ngủ.

3.2 Nếu bạn thuê nhà ở

 • Nhà ở có thể theo hợp đồng cho thuê lại, nhưng việc cho thuê phải được sự đồng ý của chủ nhà, hiệp hội người thuê nhà (bostadsrättsförening) hoặc ủy ban cho thuê (hyresnämnd).
 • Việc sống chung nhà với người khác hoặc ở nhà với cha mẹ không được chấp nhận.

3.3 Thời điểm phải đáp ứng

Bạn phải có nhà ở kể từ khi các thành viên trong gia đình đến Thụy Điển.

3.4 Thời gian phải đáp ứng tối thiểu

Bạn phải có khả năng chứng minh rằng bạn có nhà ở trong thời gian ít nhất là 1 năm trong tương lai.

Thông tin thêm về những tài liệu bạn có thể chứng minh rằng bạn đáp ứng các điều kiện trên về duy trì cuộc sống, bạn có thể cụ thể hơn bằng tiếng Thụy Điển tại đây.

VNS Consulting xin cập nhật tới quý vị quy định mới nhất, chính thức có hiệu lực từ hôm nay 20 tháng 7 năm 2021.

Lưu ý, bài viết này không phải là bản dịch mà được chúng tôi tổng hợp và diễn giải dễ hiểu nhất tới quý vị. Nguồn thông tin gốc bằng tiếng Thụy Điển có thể xem tại đây

1 2 3
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Messenger