Messenger
Category

Quy định

Định cư, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Thời hạn hợp đồng lao động khi xin phép cư trú vĩnh viễn tại Thụy Điển không bắt buộc 18 tháng như trước đây

Theo tin tức mới từ MIGRATIONSVERKET về hướng dẫn của Toà án Di trú sau phán quyết đối với hồ sơ kháng cáo của người nộp đơn đã bị từ chối cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn do không đáp ứng yêu cầu bảo trì 18 tháng theo cách đánh giá trước đây của cơ quan Di trú Thuỵ Điển.

Trước đây, người nộp đơn cần phải có một hợp đồng lao động với thời hạn ít nhất 18 tháng kể từ ngày có quyết định để đáp ứng yêu cầu pháp lý về “bảo trì bền vững” khi xin giấy phép cư trú vĩnh viễn. Nhưng, sau phán quyết mang tính bước ngoặt của Tòa án Di trú Phúc thẩm thì yêu cầu 18 tháng làm việc đã được bãi bỏ. Thay vào đó, việc đánh giá cá nhân sẽ được áp dụng, chẳng hạn như việc làm có thời hạn cố định đủ dài thì sẽ được xét duyệt. Tuy nhiên, không thể nói trước thời gian làm việc bao lâu là đủ dài. Đồng thời Tòa án tuyên bố rằng Cơ quan Di cư Thụy Điển- Migrationsverket không thể ấn định một thời hạn cố định cho việc xét duyệt này. Vì vậy, cũng không thể xác định rằng 12 tháng làm việc là đủ hoặc cần thiết để có thể được giấy phép cư trú vĩnh viễn. Thay vào đó, Migrationsverket phải thực hiện đánh giá theo từng hồ sơ cụ thể khi một người nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn mà họ không có một hợp đồng lao động vĩnh viễn.

Nguồn: link tin tức từ Migrationsverket tại đây

Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Quy trình mới về xin giấy phép cư trú cho lao động trình độ cao áp dụng từ 29-01-2024.

Từ ngày 29-01-2024 Cơ quan Di trú chính thức thực hiện quy trình nộp đơn mới dành cho đối tượng là lao động có trình độ cao.

Giấy phép lao động có thể được cấp trong vòng 30 ngày nếu hồ sơ đơn đăng ký đã đầy đủ và nghề nghiệp thuộc một trong các đối tượng:

 • Cấp quản lý
 • Nghề đòi hỏi trình độ đại học chuyên sâu
 • Nghề đòi hỏi trình độ đại học hoặc tương đương

Lao động có tay nghề cao được định nghĩa là những vị trí có mã thống kê SSYK của cơ quan thống kê SCB Thụy Điển là: SSYK 1, SSYK 2 hoặc SSYK 3.

NGOẠI TRỪ: Những lĩnh vực ngành nghề dựa có chỉ số phân loại SNI (theo quy định của SCB Thụy Điển) dưới đây KHÔNG thuộc đối tượng cấp giấy phép lao động theo quy trình mới này. Đây là những ngành chịu sự kiểm soát chặt chẽ hơn trước khi Cơ quan Di trú có thể cấp giấy phép lao động, bao gồm:

 • Dọn dẹp (81290, 81210)
 • Khách sạn và nhà hàng (55101, 56)
 • Xây dựng (41200, 421, 42990, 43)
 • Thương mại (471–478)
 • Nông lâm nghiệp (0113, 012, 02102)
 • Sửa chữa ô tô (452)
 • Dịch vụ (9602, 9604, 9609)
 • Nhân sự (782)
 • Hỗ trợ cá nhân (88101, 88102)

Chi tiết về quy trình mới, có thể xem tại link của Cơ quan Di trú Thụy Điển- Migrationsverket dưới đây: https://www.migrationsverket.se/…/Changes-related-to…

Định cư, Đoàn tụ, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Quy định mới về định cư diện đoàn tụ gia đình, áp dụng từ 01-12-2023

Từ ngày 01 tháng 12, sẽ có một số thay đổi trong quy định áp dụng cho những người nộp đơn xin giấy phép cư trú theo diện đoàn tụ, chuyển đến sống cùng gia đình hoặc người thân khác ở Thụy Điển.

Những thay đổi sẽ bao gồm những điểm chính sau:
✔ Giới hạn độ tuổi: tăng từ 18 lên 21 tuổi đối với cả người nộp đơn xin giấy phép cư trú và người đang sống tại Thuỵ Điển mà bạn muốn đoàn tụ.
✔ Miễn yêu cầu hỗ trợ đối với những người đã nhận được giấy phép cư trú theo diện cần được bảo vệ.

Các quy định mới sẽ áp dụng cho tất cả các quyết định của Migrationsverket từ ngày 1 tháng 12 trở đi. Nếu bạn đã nộp hồ sơ trước đó, bạn sẽ nhận được quyết định theo các quy định mới này.

Thông tin chi tiết xem tại nguồn của Migrationsverket tại đây

– VNS Consulting

Định cư, Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Quy định mới về mức lương khi xin giấy phép lao động tại Thụy Điển kể từ 01/11/2023

Như các thông tin trước đây Migrationsverket đã thông báo về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu khi xin giấy phép cư trú đối với lao động ngoài EU đã tăng từ 13.000SEK/tháng lên mức 27.360SEK/tháng kể từ ngày 01/11/2023. Vậy quy định mới này sẽ ảnh hưởng như thế nào cho các trường hợp đã nộp hồ sơ trước thời điểm này?

 • Đối với hồ sơ xin giấy phép lao động đã nộp trước ngày 01/11/2023 và đang chờ quyết định sẽ phải đáp ứng mức lương mới là 27.360SEK. Do vậy, các hồ sơ với mức lương thấp hơn quy định mới này sẽ bị từ chối cấp giấy phép. Nếu hồ sơ được điều chỉnh mức lương đáp ứng quy định thì cần cập nhật, thông báo ngay trước khi Migrationsverket ra quyết định.
 • Đối với các hồ sơ xin giấy phép lao động và đã được Migrationsverket cấp giấy phép cư trú và đang còn hiệu lực thì không bắt buộc phải điều chỉnh nếu như mức lương thấp hơn quy định mới này, nhưng khi gia hạn giấy phép lao động của hồ sơ này, mức lương sẽ phải đáp ứng theo đúng quy định tại thời điểm nộp đơn xin gia hạn.

Lưu ý thêm về mức lương yêu cầu đối với một lao động xin giấy phép cư trú tại Thụy Điển sẽ cần đáp ứng hai yếu tố sau:

 • Ít nhất 80% mức lương trung bình của Thụy Điển vào thời điểm nộp đơn. Mức này sẽ thay đổi dựa theo con số thống kê về mức lương trung bình do SCB (cơ quan thống kê Thụy Điển) công bố hàng năm. Con số mức lương trung bình SCB tính toán dựa trên số liệu thống kê về lương tại Thụy Điển trong năm trước đó. Thời điểm hiện tại Migrationsverket đưa ra mức quy định là 27.360 SEK được tính trên cơ sở 80% của mức 34.200 SEK là mức lương trung bình được SCB công bố cho năm 2023.
 • Phù hợp với mức lương tối thiểu của các thỏa thuận tập thể hoặc thông lệ ngành nghề lao động đang xin phép.

— VNS Consulting trân trọng thông báo

Bạn có thể đọc thêm chi tiết tại nguồn này: Migrationsverket

Định cư, Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Yêu cầu mức lương tháng của lao động nhập cư sẽ tăng từ 13.000 SEK lên 27.360 SEK từ ngày 01/11/2023

Chính phủ đã đề xuất nâng cao yêu cầu về thu nhập đối với những người xin giấy phép lao động ở Thụy Điển. Hiện tại mức này là 13.000 SEK/tháng và kể từ ngày 01 tháng 11, 2023 (khi đề xuất này có hiệu lực) thì người lao động nhập cư phải có mức lương ít nhất là 27.360 SEK/tháng.

Số tiền này được coi là đủ cho sinh kế của một người nhập cư lao động, với căn cứ tính toán bằng 80% mức lương trung bình mà Cơ quan Thống kê Thụy Điển (SCB) công bố hàng năm. Và số tiền này được thay đổi hàng năm.

Bà Anna Lindblad, Phó giám đốc Luật của Migrationsverket- Cơ quan Di cư Thụy Điển cho biết là họ đang nỗ lực chuẩn bị cho việc yêu cầu mới này có hiệu lực.

Mức lương theo yêu cầu mới sẽ áp dụng bất kể đó là việc làm bán thời gian hay toàn thời gian và còn phải đáp ứng theo thỏa ước lao động tập thể hoặc mức lương tối thiểu thực tế của ngành lao động.

Mức lương trung bình của SCB công bố vào thời điểm gần nhất so với thời điểm nộp đơn sẽ được áp dụng cho việc xét duyệt đơn xin phép cư trú của người lao động đó. Do đó, thời điểm nộp đơn sẽ quyết định mức lương trung bình nào sẽ được áp dụng.

Ngay cả khi xin gia hạn giấy phép lao động, Migrationsverket cũng sẽ kiểm tra xem liệu yêu cầu về mức đảm bảo sinh hoạt có được đáp ứng hay không đối với cả trong tương lai và thời gian đã cấp phép trước đó.

Yêu cầu mức lương mới này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 mà không có quy định chuyển tiếp, có nghĩa là những người đã nộp đơn xin giấy phép lao động nhưng chưa nhận được quyết định trước ngày 01 tháng 11 cũng phải có mức lương ít nhất là 27.360 SEK nếu như Migrationsverket đưa ra quyết định sau ngày đó.

VNS Consulting trân trọng thông báo

Nguồn: Migrationsverket

Định cư, Quy định, Thụy Điển

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép cư trú tại Thụy Điển

Theo quy định, một người có giấy phép cư trú ở Thụy Điển, thì không thể bị thu hồi giấy phép này ngoại trừ khi có những lý do đặc biệt xảy ra.

Nếu Migrationsverket (Cơ quan Di trú Thụy Điển) nhận được thông tin hay tố giác yêu cầu thu hồi giấy phép cư trú thì họ sẽ thông báo cho cá nhân này trước khi đưa ra quyết định về việc có thu hồi giấy phép hay không. Việc Migrationsverket điều tra xem xét có thu hồi giấy phép cư trú không đồng nghĩa với việc người bị điều tra phải rời khỏi Thụy Điển.

Các lý do một giấy phép cư trú có thể bị thu hồi gồm:

 • Người có giấy phép đã cung cấp thông tin không chính xác
 • Đã rời khỏi Thụy Điển.
 • Lý do đặc biệt nào đó

Thu hồi do thông tin không chính xác
Migrationsverket có thể thu hồi giấy phép cư trú nếu bạn cố tình nói dối hoặc giấu diếm điều gì đó quan trọng đối với giấy phép cư trú của mình. Ví dụ như cung cấp thông tin không chính xác về danh tính hoặc mối quan hệ của mình với người thân và thành viên gia đình.

Thu hồi vì lý do đặc biệt

Trong một số trường hợp, Migrationsverket có thể thu hồi giấy phép vì những lý do đặc biệt và việc này chỉ có thể xảy ra nếu bạn chưa nhập cảnh vào Thụy Điển. Lý do này có thể là các điều kiện cho giấy phép cư trú của bạn không còn được đáp ứng nữa, ví dụ như mối liên hệ với người mà bạn sẽ chuyển đến sống cùng ở Thụy Điển đã chấm dứt, hoặc bị mất nơi học tập là cơ sở để bạn được cấp giấy phép cư trú.

Thu hồi vì đã rời khỏi Thụy Điển
Nếu bạn có giấy phép cư trú lâu dài ở Thụy Điển nhưng không còn cư trú ở đây hoặc đã ở nước ngoài một thời gian dài vì lý do nào khác, Migrationsverket sẽ thu hồi giấy phép của bạn.

Theo quy định, bạn phải ở nước ngoài lâu hơn một năm thì giấy phép cư trú mới bị thu hồi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể giữ lại giấy phép cư trú ngay cả khi bạn đã rời khỏi Thụy Điển hoặc ở nước ngoài dài hơn một năm. Trong trường hợp như vậy, bạn phải thông báo cho Migrationsverket rằng bạn muốn giữ lại giấy phép cư trú của mình. Thông báo phải được gửi cho chúng tôi không muộn hơn một tuần trước khi bạn rời Thụy Điển và bạn có thể rời Thụy Điển tối đa hai năm. Nếu hết 2 năm mà bạn không quay trở lại Thụy Điển, Migrationsvket sẽ thu hồi giấy phép cư trú.

Những loại giấy phép cư trú nào có thể bị thu hồi:

 • Giấy phép cư trú vĩnh viễn
 • Giấy phép cư trú tạm thời với lý do tị nạn
 • Giấy phép cư trú tạm thời diện đoàn tụ
 • Giấy phép tạm trú diện lao động
 • Giấy phép cư trú tạm thời diện du học

Resource: Link

Định cư, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Kiểm tra hộ chiếu trước khi cấp giấy phép cư trú – Quy định mới hiệu lực từ 01/11/2022

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2022, bất kỳ ai nộp đơn xin giấy phép cư trú tại Thụy Điển sẽ phải trực tiếp xuất trình hộ chiếu tại Cơ quan Di trú (Migrationsverket) hoặc tại Đại sứ quán /Tổng lãnh sự quán Thụy Điển nước sở tại trước khi có thể đưa ra quyết định về giấy phép cư trú.

Việc xuất trình hộ chiếu của người nộp đơn có thể được kết hợp với lần lấy dấu vân tay và chụp ảnh làm thẻ cư trú. Việc này sẽ diễn ra trước khi quyết định cấp giấy phép cư trú được đưa ra.

Đối tượng nào sẽ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này?

 • Giấy phép cư trú lao động, hoặc kinh doanh
 • Giấy phép cư trú học tập: sinh viên, hoặc nghiên cứu sinh
 • Đoàn tụ đến với người thân ở Thụy Điển
 • Thị thực (visa) thăm viếng Thụy Điển hoặc gia hạn chuyến thăm.

Trường hợp nào phải xuất trình hộ chiếu?

 • Đơn xin giấy phép cư trú đầu tiên, và
 • Đơn xin gia hạn giấy phép cư trú, nếu bạn đã gia hạn hộ chiếu.

Do đó, điều này có thể áp dụng cho người nộp đơn đang ở Thụy Điển và hay nộp đơn xin chuyển đến Thụy Điển lần đầu tiên.

Trường hợp nào không áp dụng?

 • Xin tị nạn hoặc bảo hộ theo chương trình di cư hàng loạt của EU
 • Xin thẻ cư trú, thẻ thường trú, quyền thường trú hoặc tư cách thường trú nhân.

VNS Consulting trân trọng thông báo tới các bạn!

Nguồn: https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2022/2022-10-10-Migrationsverket-skarper-kontrollen-av-pass-och-identitet.html

Định cư, Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

Thông tin thêm về quy định mới áp dụng từ 01/6/2022- giấy phép lao động tại Thụy Điển

Tiếp theo nội dung bài viết trước, chúng tôi xin cập nhật thêm một số điểm sẽ thay đổi đối với đối tượng là người nhập cư xin giấy phép cư trú diện lao động đã được Cơ quan Di trú Thụy Điển- Migrationsverket cập nhật hôm nay:

 • Bắt buộc phải ký hợp đồng lao động trước khi xin giấy phép cư trú lao động với Migrationsverket (trước đây, chỉ cần một lời mời làm việc là đủ). Trường hợp ngoại lệ, không cần phải ký hợp đồng, gồm: nghiên cứu sinh, công nhân thời vụ và au pairs.
 • Nếu điều kiện làm việc của người lao động bị thay đổi xấu đi, thì người sử dụng lao động có nghĩa vụ báo cáo cho Migrationsverket. Nếu không thực hiện nghĩa vụ này, chủ lao động có thể bị phạt tiền. Migrationsverket cũng sẽ thực hiện nhiều đợt kiểm tra hơn so với trước đây để đảm bảo rằng các điều kiện làm việc đã thỏa thuận được tuân thủ.
 • Yêu cầu đáp ứng khả năng hỗ trợ các thành viên gia đình. Người lao động phải có khả năng hỗ trợ bất kỳ thành viên nào trong gia đình khi muốn đến Thụy Điển. Điều này có nghĩa là thu nhập từ việc làm của mình phải đủ để trang trải toàn bộ chi phí sinh hoạt và nhà ở của hộ gia đình. Tuy nhiên, yêu cầu này chỉ áp dụng cho lần đầu tiên các thành viên gia đình nộp đơn xin giấy phép cư trú, không phải trong trường hợp gia hạn.
 • Giấy phép cư trú có thể được gia hạn nhiều lần
  Bất kỳ ai không đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cư trú vĩnh viễn sau khi đã có giấy phép lao động trong 4 năm, sẽ có thể nhận được giấy phép cư trú gia hạn thêm 2 năm. Người nộp đơn gia hạn nếu cứ đáp ứng các điều kiện để được gia hạn giấy phép, thì có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần hai (02) năm.
 • Giấy phép cư trú mới cho những người có trình độ cao tìm kiếm hoặc tìm hiểu cơ hội kinh doanh tại Thụy Điển. Giấy phép cư trú diện này có thể được cấp tối thiểu là ba (03) tháng và tối đa là chín (09) tháng.
  • Điều kiện: Đủ tiền để tự trang trải cho bản thân khi ở Thụy Điển và chi trả cho chuyến về nước cũng như bảo hiểm y tế toàn diện.
  • Đối tượng: Người đã hoàn thành chương trình học có bằng cấp tương ứng với bằng Thạc sĩ 60 tín chỉ, hoặc 120 tín chỉ; bằng cấp chuyên môn tương ứng 60-330 tín chỉ, hoặc bằng Tiến sĩ đại học.
  • Đang sống ngoài Thụy Điển
 • Việc thu hồi giấy phép cư trú. Kể từ ngày 1/6/2022, người lao động sẽ không còn bị trục xuất do những sai sót hoặc sai lệch nhỏ trong thời gian làm việc (như trước đây). Giấy phép cũng sẽ không bị thu hồi nếu có thể được coi là không hợp lý khi ra quyết định như vậy.
 • Visa nhập cảnh dành cho người lao động đi phải công tác trong thời gian xử lý hồ sơ gia hạn giấy phép cư trú. Nếu người lao động phải đi công tác ra khỏi Thụy Điển trong thời gian đang chờ quyết định gia hạn giấy phép cư trú, thì có thể được cấp Visa D (visa nội địa trong Thụy Điển). Tuy nhiên, thành viên gia đình không thể nộp đơn xin thị thực này để đi cùng người lao động.

Chi tiết các quy định sẽ được Migrationsverket cập nhật trong thời gian tới, các bạn có thể tìm đọc tại trang web: migrationsverket.se

Trân trọng thông tin tới các bạn!

– VNS Consulting

Lao động, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

QĐ MỚI từ 1/6/2022 đối với người xin giấy phép lao động tại Thụy Điển

Như đã đề cập trong những bài viết trước đây của chúng tôi về việc Quốc Hội Thụy Điển- Riksdag đã quyết định về một số thay đổi về siết chặt hơn điều kiện đối với những người có giấy phép lao động.

Các quy tắc mới có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6 năm 2022 và ảnh hưởng đến hầu hết tất cả những người nộp đơn xin giấy phép lao động. Trong đó có một số điểm cơ bản như sau:

 • Người xin giấy phép lao động sẽ phải nộp hợp đồng lao động nêu rõ mức lương và các điều khoản khác mà người sử dụng lao động và người lao động đã thỏa thuận.
 • Người đã hoặc đang xin giấy phép lao động phải chứng minh khả năng hỗ trợ các thành viên gia đình đi cùng trong lần đầu tiên họ nộp đơn xin giấy phép cư trú với tư cách là người đồng nộp đơn.
 • Có thể nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động nhiều lần. Điều này có nghĩa là người lao động có thể ở lại Thụy Điển hơn bốn năm, ngay cả khi bạn không đáp ứng các yêu cầu để được cấp giấy phép cư trú lâu dài.
 • Người lao động có thể xin thị thực nếu bạn cần đi công tác nước ngoài trong thời gian chờ quyết định về việc gia hạn giấy phép lao động.
 • Sẽ có một loại giấy phép lao động mới được áp dụng cho những người có trình độ học vấn cao muốn đến Thụy Điển để tìm việc làm.

Các quy định mới nêu trên áp dụng cho cả các đơn mới và những người đang chờ quyết định. Nếu người lao động đã nộp đơn xin giấy phép lao động, trong một số trường hợp có thể cần phải bổ sung bản sao hợp đồng lao động của mình.

Cơ quan Di trú Thụy Điển sẽ liên hệ với người nộp đơn hoặc chủ lao động nếu cần thêm thông tin cho việc đưa ra quyết định cấp phép.

Người sử dụng lao động trong một số trường hợp nhất định phải thông báo cho Migrationsverket nếu các điều kiện tuyển dụng bị thay đổi sau khi có quyết định về giấy phép lao động.

Việc không tuân theo thỏa thuận, hoặc không thông báo những thay đổi cho Migrationsverket, có thể gây ra những hậu quả tiêu cực cho người sử dụng lao động.

Thông tin chi tiết về những thay đổi này sẽ được công bố tại trang web của Migrationsverket vào ngày 1/6/2022 khi các quy định mới chính thức có hiệu lực.

– VNS Consulting xin thông báo tới quý bạn đọc

Nguồn: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2022-05-23-Nya-regler-fran-1-juni-for-dig-som-soker-arbetstillstand.html

1 2 3
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Messenger