Messenger
Monthly Archives

Tháng Tám 2023

Định cư, Quy định, Thụy Điển

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép cư trú tại Thụy Điển

Theo quy định, một người có giấy phép cư trú ở Thụy Điển, thì không thể bị thu hồi giấy phép này ngoại trừ khi có những lý do đặc biệt xảy ra.

Nếu Migrationsverket (Cơ quan Di trú Thụy Điển) nhận được thông tin hay tố giác yêu cầu thu hồi giấy phép cư trú thì họ sẽ thông báo cho cá nhân này trước khi đưa ra quyết định về việc có thu hồi giấy phép hay không. Việc Migrationsverket điều tra xem xét có thu hồi giấy phép cư trú không đồng nghĩa với việc người bị điều tra phải rời khỏi Thụy Điển.

Các lý do một giấy phép cư trú có thể bị thu hồi gồm:

  • Người có giấy phép đã cung cấp thông tin không chính xác
  • Đã rời khỏi Thụy Điển.
  • Lý do đặc biệt nào đó

Thu hồi do thông tin không chính xác
Migrationsverket có thể thu hồi giấy phép cư trú nếu bạn cố tình nói dối hoặc giấu diếm điều gì đó quan trọng đối với giấy phép cư trú của mình. Ví dụ như cung cấp thông tin không chính xác về danh tính hoặc mối quan hệ của mình với người thân và thành viên gia đình.

Thu hồi vì lý do đặc biệt

Trong một số trường hợp, Migrationsverket có thể thu hồi giấy phép vì những lý do đặc biệt và việc này chỉ có thể xảy ra nếu bạn chưa nhập cảnh vào Thụy Điển. Lý do này có thể là các điều kiện cho giấy phép cư trú của bạn không còn được đáp ứng nữa, ví dụ như mối liên hệ với người mà bạn sẽ chuyển đến sống cùng ở Thụy Điển đã chấm dứt, hoặc bị mất nơi học tập là cơ sở để bạn được cấp giấy phép cư trú.

Thu hồi vì đã rời khỏi Thụy Điển
Nếu bạn có giấy phép cư trú lâu dài ở Thụy Điển nhưng không còn cư trú ở đây hoặc đã ở nước ngoài một thời gian dài vì lý do nào khác, Migrationsverket sẽ thu hồi giấy phép của bạn.

Theo quy định, bạn phải ở nước ngoài lâu hơn một năm thì giấy phép cư trú mới bị thu hồi. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bạn có thể giữ lại giấy phép cư trú ngay cả khi bạn đã rời khỏi Thụy Điển hoặc ở nước ngoài dài hơn một năm. Trong trường hợp như vậy, bạn phải thông báo cho Migrationsverket rằng bạn muốn giữ lại giấy phép cư trú của mình. Thông báo phải được gửi cho chúng tôi không muộn hơn một tuần trước khi bạn rời Thụy Điển và bạn có thể rời Thụy Điển tối đa hai năm. Nếu hết 2 năm mà bạn không quay trở lại Thụy Điển, Migrationsvket sẽ thu hồi giấy phép cư trú.

Những loại giấy phép cư trú nào có thể bị thu hồi:

  • Giấy phép cư trú vĩnh viễn
  • Giấy phép cư trú tạm thời với lý do tị nạn
  • Giấy phép cư trú tạm thời diện đoàn tụ
  • Giấy phép tạm trú diện lao động
  • Giấy phép cư trú tạm thời diện du học

Resource: Link

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Messenger