Messenger
Monthly Archives

Tháng Sáu 2021

Định cư, Đoàn tụ, Quy định, Thụy Điển, Tin tức

QUY ĐỊNH MỚI về Giấy phép cư trú vĩnh viễn – diện đoàn tụ với người thân ở Thụy Điển (hiệu lực từ 20/7/2021)

Theo nội dung Sửa đổi Luật đối với người nước ngoài, hay còn gọi là Luật cư trú- Utlänningslagen (2005:716) đã được Quốc hội Thụy Điển- Sveriges Riksdag thông qua ngày 22/6/2021 (đọc nội dung tại đây) và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2021, việc cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn đối với công dân ngoài EU/EEA theo diện đoàn tụ với người thân tại Thụy Điển đã có những thay đổi và yêu cầu khắt khe hơn nhiều so với trước kia.

Kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021, việc xin Giấy phép cư trú vĩnh viễn đối với một người xin đoàn tụ với người thân thay đổi như sau:

NGUYÊN TẮC CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG:

 • Một người xin đoàn tụ với người thân tại Thụy Điển chỉ được cấp giấy phép cư trú tạm thời vào lần đầu tiên nộp đơn xin giấy phép cư trú.
 • Giấy phép cư trú tạm thời được cấp với thời hạn tối đa là 2 năm tại một thời điểm. Bạn có thể nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn khi xin gia hạn giấy phép cư trú tạm thời. Vì giấy phép cư trú thường được cấp 2 năm/lần, nên bạn thường có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn sớm nhất sau 4 năm.
 • Bạn không thể được giấy phép cư trú vĩnh viễn chỉ vì người thân của mình nhận được hoặc có giấy phép đó.
 • Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cư trú vĩnh viễn, bạn vẫn có thể được gia hạn giấy phép cư trú.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP CƯ TRÚ VĨNH VIỄN ĐỐI VỚI NGƯỜI XIN ĐOÀN TỤ:

 • Đã có giấy phép cư trú ít nhất 3 năm
 • Có khả năng tự hỗ trợ nuôi sống bản thân.
 • Kỳ vọng là một cư dân sống nghiêm túc, tuân thủ pháp luật- skötsamt liv (được hiểu là không phạm tội, nợ các khoản thuế, phí hay nợ tại cơ quan thi hành nợ quốc gia Kronofogden…)

Riêng về điều kiện thứ 2 nêu trên, Luật sửa đổi đã đưa ra yêu cầu là một người trưởng thành cần có khả năng tự nuôi sống bản thân để có được giấy phép cư trú vĩnh viễn. Điều này được thông qua việc chứng minh thu nhập, chẳng hạn như thu nhập từ việc làm hoặc từ công ty của riêng bạn. Thông tin cụ thể về thu nhập sẽ được Migrationsverket công bố ngay sau khi các quy tắc sẵn sàng.

Việc thực hiện quy định mới này không có quy tắc chuyển tiếp, có nghĩa là nếu bạn đã nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn và chưa nhận được quyết định trước ngày 20 tháng 7 năm 2021, đơn của bạn sẽ được áp dụng theo các quy định của Luật sửa đổi này.

(Nguồn: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-06-23-Forandrade-krav-for-permanent-uppehallstillstand-for-dig-som-ansoker-om-uppehallstillstand-pa-grund-av-anknytning-till-nagon-i-Sverige.html)

Quy định chi tiết hơn về nội dung này sẽ được chúng tôi cập nhật tới bạn đọc khi Migrationsverket công bố.

~ VNS Consulting

Định cư, Lao động, Quy định, Tin tức

QUY ĐỊNH MỚI về Giấy phép cư trú vĩnh viễn – diện lao động/kinh doanh và gia đình mình (hiệu lực 20/7/2021)

Theo nội dung Sửa đổi Luật cư trú- Utlänningslagen (2005:716) đã được Quốc hội Thụy Điển- Riksdag thông qua ngày 22/6/2021 (đọc bài viết trước tại đây) và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2021, việc cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn đối với công dân ngoài EU/EEA theo diện lao động, kinh doanh tại Thụy Điển sẽ có những thay đổi lớn ảnh hưởng đến người lao động và thành viên gia đình của mình.

Kể từ ngày 20/7/2021, điều kiện để có được giấy phép cư trú vĩnh viễn là gì?

ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (employee):

 • Đã có giấy phép lao động 4 năm trong 7 năm qua
 • Có khả năng tự hỗ trợ nuôi sống bản thân. Việc chứng minh khả năng tự hỗ trợ này được thông qua việc làm, thu nhập và Cơ quan Di trú Thụy Điển sẽ công bố mức cụ thể sau khi các quy tắc đã sẵn sàng.
 • Kỳ vọng là một cư dân sống nghiêm túc-skötsamt liv (được hiểu là không phạm tội, nợ các khoản thuế, phí hay nợ tại cơ quan thi hành nợ quốc gia Kronofogden…)(*)

ĐỐI VỚI NGƯỜI TỰ KINH DOANH (self-employment)

 • Có khả năng tự nuôi sống bản thân
 • Sẽ là một cư dân sống nghiêm túc (*).

Người kinh doanh sau 2 năm có giấy phép kinh doanh có thể nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn. Bạn nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn cùng lúc với việc bạn nộp đơn xin gia hạn giấy phép lao động diện kinh doanh của mình.

Nếu bạn không đáp ứng các yêu cầu đối với giấy phép cư trú vĩnh viễn, bạn vẫn có thể được gia hạn giấy phép cư trú cho kinh doanh trong 2 năm kế tiếp. Sau đó, bạn có thể nộp đơn xin lại giấy phép cư trú lâu dài vào lần tiếp theo khi nộp đơn xin gia hạn giấy phép cư trú.

ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN VỚI THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH

Yêu cầu khắt khe đã được đưa ra cho cả bạn là cá nhân người lao động/ kinh doanh và người phụ thuộc là thành viên gia đình đi theo. Cụ thể như sau:

 1. Yêu cầu đối với bạn:

Bạn phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo cuộc sống để gia đình bạn nhận được giấy phép cư trú tiếp tục. Cụ thể là bạn phải chứng minh rằng:

 • Thu nhập của bạn đủ để nuôi gia đình
 • Bạn có một ngôi nhà đủ diện tích và tiêu chuẩn để bạn và gia đình bạn sinh sống.

Nếu gia đình bạn đã nộp đơn xin giấy phép cư trú lâu dài, đơn đăng ký sẽ chỉ được xem xét sau khi các yêu cầu này đã được đáp ứng.

2. Yêu cầu đối với người phụ thuộc là thành viên gia đình:

Để có được giấy phép cư trú lâu dài, các thành viên gia đình của bạn phải đáp ứng:

 • Có giấy phép cư trú tại Thụy Điển trong ít nhất 3 năm,
 • Có khả năng tự nuôi sống bản thân, nếu họ từ 18 tuổi trở lên
 • Là cư dân sống nghiêm túc (*) nếu họ từ 15 tuổi trở lên.

Nguyên tắc chung:

 • Các thành viên gia đình không đương nhiên nhận được giấy phép cư trú vĩnh viễn theo bạn và cũng không thể nhận được giấy phép cư trú lâu dài trước bạn. Tuy nhiên, họ có thể xin giấy phép cư trú vĩnh viễn cùng lúc với bạn.
 • Nếu gia đình của bạn không đáp ứng các yêu cầu về giấy phép cư trú vĩnh viễn, họ vẫn có thể nhận được giấy phép cư trú gia hạn với tư cách là người thân của bạn. Họ có thể nộp đơn xin giấy phép cư trú lâu dài vào lần tiếp theo khi nộp đơn xin gia hạn.

Việc thực hiện quy định mới nêu trên không có quy tắc chuyển tiếp, có nghĩa là nếu bạn đã nộp đơn xin giấy phép cư trú vĩnh viễn và chưa nhận được quyết định trước ngày 20 tháng 7, đơn của bạn sẽ được áp dụng theo các quy định mới này.

(Nguồn: https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Arbeta-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-06-23-Forandrade-krav-for-permanent-uppehallstillstand-for-arbetstagare-och-egna-foretagare-med-familj.html)

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những quy định mới nhất từ Migrationsverket liên quan đến việc sửa đổi Luật Cư trú này!

~VNSW Consulting

Định cư, Thụy Điển, Tin tức

Quốc Hội Thụy Điển thông qua việc sửa đổi Đạo luật cư trú!

Hôm qua, thứ Ba ngày 22 tháng 6, Quốc hội Thụy Điển- Riksdag đã ra quyết định về những thay đổi trong Đạo luật về người nước ngoài-Utlänningslagen (2005:716), và sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 7 năm 2021.

Dự luật mà Chính phủ Thụy Điển đã đệ trình lên Quốc Hội hồi tháng 4 năm 2021 (xem nội dung lại đây), nay đã được Quốc hội chính thức thông qua 19 trong 35 đề xuất đã đệ trình.

Những sửa đổi Luật Utlänningslagen (2005:716) tập trung vào những điểm chính sau đây:

 • Giấy phép cư trú cấp cho người tị nạn và các đối tượng cần được bảo vệ sẽ thực hiện theo nguyên tắc chung là hạn chế về thời gian.
 • Giấy phép cư trú vĩnh viễn chỉ được cấp sớm nhất sau khi người đó đã có giấy phép cư trú tạm thời ít nhất 3 năm, và phải đáp ứng một số yêu cầu đặc biệt.
 • Trong một số trường hợp nhất định, có thể cấp giấy phép cư trú cho đối tượng có kết nối với người với một người có giấy phép cư trú tạm thời tại Thụy Điển.
 • Yêu cầu về đảm bảo duy trì cuộc sống (điều kiện về thu nhập, nhà ở) đối với người đoàn tụ người thân tại Thụy Điển sẽ không chỉ áp dụng cho người sống ở Thụy Điển mà còn áp dụng đối với người thân gia đình.
 • Một người trưởng thành có phép cư trú, đã sống tại Thụy Điển và có kết nối đặc biệt với Thụy Điển, chỉ được cấp giấy phép cư trú trong những hoàn cảnh đặc biệt nhạy cảm.

Ngoài ra, Quốc hội cũng đồng tình với ý tưởng và đề nghị Chính phủ đệ trình lại khi có chi tiết, lộ trình rõ ràng hơn đối với 3 đề xuất sau đây:

 • Yêu cầu về kiến ​​thức xã hội và tiếng Thụy Điển để có giấy phép cư trú vĩnh viễn
 • Khả năng từ chối giấy phép cư trú do tuổi tác
 • Tính lợi nhuận và hiệu quả hơn trong việc hỗ trợ trục xuất người nhập cư.

Công tác chuẩn bị đang được Migrationsverket khẩn trương tiến hành
Các quy tắc mới sẽ có hiệu lực vào ngày 20 tháng 7 và không có điều khoản chuyển tiếp nào đối với các đơn xin cư trú đã nộp trước đó. Điều này làm cho thời gian chuẩn bị thực thi quy định mới của Cơ quan Di trú- Migrationsverket là rất ngắn (chưa đầy 1 tháng) nên đòi hỏi sự tập trung cao độ và khẩn trương. Bộ phận pháp lý của Migrationsverket đang chuẩn bị để cập nhật các quy định dựa trên nội dung sửa đổi của Đạo Luật về người nước ngoài– Utlänningslagen (2005:716) nói trên.

~ VNS Consulting xin trân trọng tóm tắt tin mới nhất này tới quý vị!

Định cư, Lao động, Quy định, Thụy Điển

Thường trú dân tại Thụy Điển- điều kiện của lao động là công dân ngoài EU

Một lao động là công dân ngoài EU và thành viên gia đình của mình sẽ trở thành Thường trú dân (permanent uppehållstillstånd) tại Thụy Điển nếu như họ xin gia hạn cư trú sau khi đã có giấy phép lao động với tổng thời gian là 4 năm trong vòng 7 năm gần nhất. 

Theo Luật Cư trú đối với người nước ngoài của Thụy Điển – Utlänningslag (2005:716), thông thường Cơ quan Di trú- Migrationsverket sẽ chỉ cấp giấy phép lao động trong thời hạn tối đa là 4 năm cho một người là công dân ngoài khối EU (có thể xem thêm bài viết về định cư lao động tại đây).

Một lao động nói chung sẽ được cấp giấy phép cư trú tạm thời lần đầu tiên với thời hạn 2 năm, sau đó được được gia hạn 2 năm tiếp, tổng cộng là 4 năm. 

KHI GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG, CẦN LƯU Ý GÌ?

Khi gia hạn giấy phép lao động, Migrationsverket sẽ yêu cầu bạn nộp các tài liệu về lương, thuế, bảo hiểm… Vì vậy, bạn phải nhớ lưu giữ mọi giấy tờ có liên quan đến việc làm, thu nhập, ngày nghỉ… của mình từ ngày đầu tiên bạn đã làm việc, như các giấy tờ sau đây:

 • Hợp đồng lao động, các giấy tờ liên quan đến việc thay đổi điều kiện làm việc, lương bổng
 • Giấy trả lương hàng tháng từ Chủ lao động
 • Hóa đơn nhận tiền trợ cấp do nghỉ ốm, nghỉ chăm con từ Cơ quan bảo hiểm xã hội – Försäkringskassan
 • Tờ khai tóm tắt tổng thu nhập hàng năm từ Skatteverket (Sammanställning inkomstuppgifter). Giấy này sẽ thể hiện tất cả các nguồn thu nhập mà bạn đã nhận trong thời gian đã làm việc tại Thụy Điển. 
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm mà Chủ lao động cung cấp cho bạn kể từ ngày đầu tiên bạn làm việc theo giấy phép lao động đã được cấp.

Nếu có chuyển đổi chủ lao động, bạn đã cần phải lưu giữ các giấy tờ nêu trên của tất cả các công ty mà bạn đã từng làm việc trong thời gian đã được cấp giấy phép cư trú lao động.

Migrationsverket sẽ kiểm tra các giấy tờ của bạn trước khi ra quyết định xem bạn có đủ điều kiện để gia hạn hay không. Các điều kiện mà bạn phải đáp ứng trong suốt thời gian bạn có giấy phép lao động, đó là:

 • Mức lương và các điều khoản lao động khác của bạn ít nhất phải tương đương với những gì được nêu trong thỏa ước lao động tập thể hoặc được coi là thông lệ trong nghề nghiệp hoặc ngành nghề của bạn.
 • Có mức lương trước thuế ít nhất là 13.000 SEK/tháng. 
 • Có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thương tật nghề nghiệp và bảo hiểm hưu trí nghề nghiệp cho toàn bộ thời gian mà bạn đã làm việc.

THỜI ĐIỂM XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG:

Trước khi giấy phép hiện tại của bạn hết hiệu lực, nhưng không sớm hơn 4 tháng trước đó. 

Điều kiện để được cấp giấy phép định cư vĩnh viễn:

(Mốc thời gian trên chỉ minh họa cho trường hợp lao động không gián đoạn về thời gian)

Việc gia hạn giấy phép cư trú tạm thời sau khi bạn đã có giấy phép lao động với tổng thời gian là 4 năm sẽ dẫn đến việc bạn trở thành một thường trú nhân (được phép định cư vĩnh viễn- permanent uppehållstillstånd) nếu như bạn đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có giấy phép lao động có thời hạn 4 năm trong vòng 7 năm qua (điều 5, chương 5 Utlänningslag)
 • Đã làm việc tại Thụy Điển tối thiểu 44 tháng trong thời gian 4 năm (48 tháng) đã có giấy phép lao động.
 • Đã đáp ứng tất các yêu cầu về giấy phép lao động (tiền lương, bảo hiểm, điều kiện làm việc) trong từng tháng suốt thời gian 4 năm bạn đã được cấp giấy phép lao động trước đó.

Cơ sở quy định về 44 tháng nói trên được dựa trên điểm 7e§ chương 7 Utlänningslag, đó là Migrationsverket sẽ thu hồi giấy phép lao động nếu bạn không chuyển đến Thụy Điển và bắt đầu làm việc trong vòng 4 tháng kể từ ngày có giấy phép lao động có hiệu lực. 

Lưu ý đối với những cá nhân đã làm việc dưới các hình thức cư trú khác, ví dụ như: sinh viên đang học hay tìm việc sau khi tốt nghiệp, người đi theo mà bản thân không có có giấy phép lao động, nếu sau này xin phép cư trú vĩnh viễn theo diện lao động thì thời gian đã làm việc trước đó không dưới dạng cấp phép lao động sẽ không được tính vào thời gian xét cư trú vĩnh viễn.

Theo quy định chung, bạn chỉ có thể nhận được giấy phép lao động trong 4 năm trong khoảng thời gian 7 năm (bắt đầu kể từ ngày bạn nhận được giấy phép lao động đầu tiên). Nếu bạn không đáp ứng được điều kiện để được cư trú vĩnh viễn sau 4 năm làm việc này thì bạn phải trở về nước bởi vì bạn đã có giấy phép lao động đủ 4 năm, bạn không thể nhận được giấy phép tạm thời mới ngay. Bạn chỉ có thể nhận được giấy phép lao động mới sau khi thời hạn 7 năm đã hết.

Hiện nay, Chính phủ Thụy Điển đã đưa ra đề xuất xóa bỏ quy tắc 4 năm nói trên để tạo ra linh hoạt hơn cho hệ thống chính sách lao động nước ngoài (xem thêm bài viết của chúng tôi về việc này tại đây). Hy vọng đề xuất này sẽ được thông qua sớm trong tương lai.

CÁCH TÍNH TỔNG THỜI GIAN LAO ĐỘNG TÍCH LŨY KHI XÉT ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN

Khi tính toán thời gian 4 năm để được thường trú, cá nhân sẽ không bắt buộc phải có giấy phép 4 năm liên tục. Thay vào đó, nó có thể được trải dài trong khoảng thời gian 7 năm và được cộng lại với nhau để tạo cơ sở cho giấy phép cư trú vĩnh viễn.

Theo nguyên tắc chung, giấy phép lao động tạm thời chỉ có thể được cấp trong thời gian tích lũy là 4 năm. Tuy nhiên, trong những trường hợp đặc biệt, thời hạn tạm thời này có thể được kéo dài thêm 2 năm nữa cho đến tổng thời gian tích lũy tối đa là 6 năm. Tuy nhiên, các tiêu chí để đánh giá này không nhất quán trong những năm qua và hoàn toàn dựa vào những trường hợp cá biệt cụ thể.

Theo văn bản hướng dẫn ngày 19/2/2021- RS/011/2021, Cơ quan Di trú Thụy Điển – Migrationsverket đã đưa ra cách tính tổng thời gian tích lũy đối với giấy phép lao động. Cách tính toán này được dựa trên căn cứ của Luật Utlänningslag (2005:716) và các án lệ MIG 2013:13, MIG 2016:5, MIG 2016:10, MIG 2017:18, MIG 2019:16 của Tòa án Di trú tối cao về các vụ việc liên quan đến vấn đề không đủ thời gian làm việc để cấp cư trú vĩnh viễn mà có cơ sở cấp thêm giấy phép tạm thời bổ sung sau khi người lao động đã được cấp các giấy phép lao động tạm thời với thời gian 4 năm trước đó.

Trong hướng dẫn mới này, Migrationsverket đã nêu rõ rằng cách tính 4 năm sẽ chỉ bao gồm các giấy phép lao động đã được “sử dụng” mà thôi. 

Giấy phép của bạn được coi là “được sử dụng” ngay khi bạn nhập cảnh vào Thụy Điển.

Nếu bạn không nhập cảnh vào Thụy Điển trong thời gian giấy phép lao động đầu tiên đã được cấp, thì chỉ 2 năm cuối cùng của giấy phép lao động của bạn mới được tính. Do đó, bạn có thể được cấp thêm một giấy phép lao động tạm thời mới nếu bạn đáp ứng các yêu cầu quy định chung.

Nếu bạn đã nhập cảnh vào Thụy Điển trong thời gian giấy phép đầu tiên, thì thời gian của giấy phép cũng sẽ được tính. Điều này áp dụng cả khi bạn nhập cảnh ngay trước khi hết hạn giấy phép này, hoặc sau khi nhập cảnh mà chưa hề bắt đầu công việc của mình. Trong trường hợp đó, cần phải có những căn cứ đặc biệt để xin thêm một giấy phép lao động tạm thời.

Sau 4 năm có giấy phép lao động, nếu bạn không thể được cấp phép cư trú lâu dài, bạn có thể nhận được giấy phép lao động bổ sung (với tổng thời gian dài nhất cho tất cả các giấy phép lao động là 6 năm) nếu như bạn có những lý do đặc biệt, như:

 • Nếu bạn muốn định cư ở Thụy Điển và bạn có mối liên hệ chặt chẽ với thị trường lao động Thụy Điển. Cơ quan Di trú sẽ đưa ra đánh giá về toàn diện trong trường hợp của bạn, nhưng bạn phải đã làm việc ít nhất 3 năm trong thời gian cho phép cư trú trước đó.
 • Nếu bạn không có ý định định cư ở Thụy Điển, nhưng cần được cấp phép làm việc thêm để hoàn thành nhiệm vụ công việc.
 • Nếu bạn bị thất nghiệp và do đó không thể được giấy phép cư trú lâu dài, cũng có thể có những cơ sở đặc biệt để cấp cho bạn giấy phép lao động gia hạn.

THẺ ĐỊNH CƯ VĨNH VIỄN

Khi được cấp giấy phép cư trú vĩnh viễn, bạn sẽ nhận được thẻ Cư trú từ Migrationsverket ghi rõ là PERMANENT UPPEHÅLLSTILLSTÅND (giấy phép cư trú vĩnh viễn). Thời hạn loại thẻ này tối đa là 5 năm. Khi thẻ hết hạn, bạn phải đăng ký với Migrationsverket để chụp ảnh, lấy vân tay cho việc cấp thẻ mới.

Khi đã là thường trú nhân thì bạn có thể không làm việc, hoặc làm việc cho bất cứ chủ lao động nào mà không phải xin phép Migrationsverket và bạn được phép sinh sống vô thời hạn tại Thụy Điển. 

Thu hồi giấy phép cư trú vĩnh viễn trong trường hợp nào?

Theo Sắc lệnh đối với người nước ngoài – Utlänningsförordningen (2006:97), một thường trú nhân sẽ được phép vắng mặt tại Thụy Điển với thời gian dưới 1 năm. Nếu bạn vắng mặt trên 1 năm thì có thể sẽ bị thu hồi giấy phép cư trú. 

Nếu bạn có kế hoạch về quê hương hoặc một nước nào khác với thời gian trên 1 năm, mà vẫn muốn giữ quyền cư trú vĩnh viễn của mình thì bạn phải thông báo cho Migrationsverket trước khi bạn đi khỏi Thụy Điển ít nhất là 1 tuần. Thời gian có thể cho phép bạn được sống ở nước ngoài trong trường hợp này là 2 năm.  

Xin lưu ý, bài viết này tập trung vào thời điểm xin đề nghị xin cư trú vĩnh viễn, xin đọc các bài viết về quy định cập nhật dựa trên Luật cư trú sửa đổi kể từ ngày 20/7/2021.

VNS Consulting tổng hợp nội dung quy định nêu trên với mong muốn mọi người được hiểu rõ quy định của nhà nước Thụy Điển để không bị mất đi quyền lợi của mình và gia đình một cách oan uổng như thực tế nhiều năm qua không ít trường hợp người lao động đã bị trục xuất về nước do không đủ điều kiện cấp cư trú vĩnh viễn mặc dù họ đã đủ 4 năm có giấy phép lao động bởi những nguyên nhân như chủ lao động không thực hiện đúng quy định, người lao động bị gián đoạn thời gian làm việc vì chủ quan, thiếu hiểu biết và kể cả những trường hợp bất khả kháng xảy ra…

Đây thực sự là vấn đề không đơn giản trong quy định về cư trú, nếu cần tư vấn thêm, xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi!

~ VNS Consulting

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
Messenger